Spring naar de content

Een studie rechten of economie: niets wetenschappelijks aan, toch?

Alle universitaire disciplines worden beschouwd als wetenschap, maar is dat wel terecht? De Feitenfirma brengt de discussies hierover in kaart, en toont ook de snel veranderende man-vrouwverhouding onder promovendi. Ten slotte: hoeveel geld trekt Nederland nu écht uit voor wetenschap?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Hans van Brussel

Aan de totstandkoming van dit artikel ging een flinke – bijna socratische – gedachtewisseling met mijn hoofdredacteur vooraf. Een aflevering in de reeks ‘De Feitenfirma’ begint altijd met een poging tot begripsbepaling; anders is het moeilijk de feiten erbij te vinden. De Dikke Van Dale definieert wetenschap als ‘het geheel van kennis en de manieren om die te verwerven’. Nu staat de Dikke Van Dale in ons land in een eenzaam en hoog aanzien; toch vind ik deze definitie nogal mager. Een andere definitie komt dichterbij: wetenschap is het vermogen om – gevoed door nieuwsgierigheid – voortdurend vragen te stellen over de dingen om ons heen.

Het hele artikel leest u op Blendle.
Bent u geïnteresseerd in meer artikelen van
HP/De Tijd? Lees ze hier op onze gloednieuwe app.