Spring naar de content

Wie mag het licht bij de PvdA uitdoen? Liever Samsom dan Asscher

Hij doet het toch: Lodewijk Asscher gaat de strijd om het lijsttrekkerschap aan met – in elk geval – Diederik Samsom. Ik ben niet zo van de PvdA, ik denk dat de partij zichzelf heeft overleefd.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

De arbeider komt binnenkort op de lijst van beschermde diersoorten, als het al niet te laat is. Echte arbeid – met overalls en vuile handen: daar hebben we in de Europese Unie geschikter landen voor. Beter en goedkoper. Toegegeven: de PvdA heeft veel van de in het verre verleden gedane toezeggingen waargemaakt zoals we al elke dag en in toenemende mate op ‘s lands rijkswegen merken (belofte uit de jaren zeventig: ‘Elke arbeider een eigen auto’). Er zijn fantastische sociale plannen, WW-regelingen, pensioenen. De inkomensverschillen zijn enorm afgenomen, Nederland doet het internationaal op dat terrein heel goed, zoals blijkt uit de GINI Index van de Wereldbank. Het is volgens de PvdA natuurlijk nooit genoeg maar in vergelijking met een jaar of veertig, vijftig geleden indrukwekkend. Het is allemaal zo geslaagd dat het nu tenminste partieel afgebroken moet worden om terug naar levensvatbaarheid te gaan.

Op deze plek schreef ik meerdere malen over vanuit Amsterdam op het schild richting Den Haag gedragen politici die het op landelijk niveau net zo erbarmelijk doen als – naar dan later is gebleken – in Amsterdam.

Vandaag verdedigt oud-Amsterdams wethouder en VVD’er Eric Wiebes het onverdedigbare schandaal met de Belastingdienst in de Tweede Kamer. Min of meer gelijk met hem kwam talent Lodewijk Asscher het land te hulp door nu te opteren voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. We hebben het hier over de man die ons wetten en regelingen schonk die het stuk voor stuk niet doen. Met de Wet Werk en Zekerheid als hoogtepunt. Bedoeld om de arbeidsmarkt te flexibiliseren gebeurt er precies het tegenovergestelde. Het is nog moeilijker om een ontslag rond te krijgen, de staking van vooral het MKB – de banenmachine van ons land – als het gaat om het vergeven van vaste contracten duurt voort. Alsook de opmars van de zzp’er, het grote kwaad dat volgens Asscher bestreden moet worden.

De vraag is wat Asscher niet alleen anders – dat is immers niet genoeg – maar vooral beter gaat doen dan Samsom. Zoekt hij een excuus om uit de politiek te stappen als het congres hem niet kiest? Een vlucht naar voren? Als ik zou moeten kiezen wie bij de PvdA het licht mag uitdoen, dan gaat mijn stem naar Samsom. Die is een stuk geloofwaardiger dan apparatsjik Asscher.