Spring naar de content

Na 63 jaar bleek het karakter van deze 174 Schotten sterk veranderd

Mensen veranderen. Maar of iemand gedurende zijn leven in essentie dezelfde persoon blijft staat ter discussie. Onderzoek dat karaktereigenschappen van mensen op veertienjarige vergeleek met het karakter op zestigjarige leeftijd, suggereert dat iemands persoonlijkheid in 63 jaar compleet verandert.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Door Postma

Het onderzoek begon in 1950 waarbij gegevens over de persoonlijkheid van ruim twaalfhonderd veertienjarigen in Schotland werden verzameld. Docenten beantwoordden vragen over het zelfvertrouwen, de volharding, stabiliteit van emoties, nauwgezetheid, originaliteit, en het verlangen om te leren van hun leerlingen.

63 jaar later werkten 174 van de participanten opnieuw mee aan het onderzoek. De onderzoekers hadden graag meer mensen gehad, maar waren beperkt doordat veel participanten inmiddels waren overleden, mentaal niet meer in staat of onbereikbaar waren. In 2012 beantwoordden de inmiddels 77 jaar oude deelnemers zelf en een goede vriend of familielid de vragen of hun persoonlijkheid. Er werden geen significante overeenkomsten gevonden met de eerdere antwoorden.

Verrassing

Het resultaat komt als verrassing voor de onderzoekers die hadden verwacht dat zou blijken dat de persoonlijkheid minder zou veranderen. Deze hypothese baseerden zij op eerdere persoonlijkheid studies over kortere periodes waaruit wel stabiele karaktereigenschappen naar voren kwamen. De sterkste positieve correlatie was tussen de antwoorden van in eerste instantie de docenten en later de vrienden/familie over de stabiliteit van emoties. Maar zelfs op dit vlak is de overeenkomst volgens de onderzoekers niet significant.

Het gebrek aan bewijs voor een stabiele persoonlijkheid kan veroorzaakt zijn door de impact van veranderingen in leefomstandigheden op latere leeftijd. De onderzoekers zijn daar niet van overtuigd; ‘want eerder onderzoek suggereert dat de persoonlijkheid relatief stabiel is op oudere leeftijd, en zelfs over een periode van dertig jaar van middelbare- tot oudere leeftijd’. De verandering van iemands karakter gaat dus heel geleidelijk, maar na 63 jaar ben je volgens deze studie een geheel ander mens.