Spring naar de content
bron: ANP/Bart Maat

Verzekeraars willen verzekering tegen overstromingen verplichten

De meeste mensen zijn niet verzekerd tegen overstromingen. Nu wil het Verbond van Verzekeraars dat Nederlanders verplicht worden zich hiervoor te verzekeren. Waarom?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Redactie

Vandaag (vrijdag, red.) publiceerde het Verbond van Verzekeraars een voorstel waarin het pleit voor een collectieve verzekering tegen klimaatschade, waaronder overstromingen. Aanleiding hiervoor zijn de 100.000 schademeldingen op 23 juni 2016, toen extreme hagelbuien voor zo’n 500 miljoen euro schade aanrichtte aan gebouwen, voertuigen en gewassen. Dit was de grootste natuurschade ooit in Nederland.

Het verbond waarschuwt: “Volgens nieuwe berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS, red.) zal het meest extreme KNMI-scenario in de sectoren Brand en Motor op termijn voor een kwart miljard euro extra schade per jaar zorgen.” Een collectieve verzekering maakt deze schade een stuk draaglijker voor de samenleving.

Saillant detail is overigens dat het CVS het onderzoeksbureau van het Verbond van Verzekeraars zelf is. Maar het Verbond van Verzekeraars vindt dit geen probleem. Volgens woordvoerder Rudi Buis presenteert het onderzoeksbureau feiten en is het daarom niet nodig een onafhankelijk bureau in te schakelen, zo laat hij in gesprek met HP/De Tijd weten.

Klimaatschade

Dat ons klimaat verandert is al jaren te zien aan de toenemende schadecijfers van verzekeraars. Volgens het extreemste klimaatscenario neemt deze schade per jaar met een kwart miljard euro toe. We spreken van klimaatschade die wordt veroorzaakt door uiteenlopende weersomstandigheden, zoals storm, hagel en neerslag. Voor meer storm hoeven we niet bang te zijn. Het KNMI stelt dat windsnelheden niet toenemen en verwacht daarin bovendien geen veranderingen.

We kunnen daarentegen wel veel meer hagel en neerslag verwachten de komende jaren. Zo wordt verwacht dat de kans op extreme hagelbuien over dertig jaar minstens verdubbeld is. Ook de kans op extreme neerslag zal toenemen, zo blijkt dat de gemiddelde neerslag de afgelopen honderd jaar is toegenomen met 16 procent en dat het aantal buien van meer dan dertig millimeter is verdubbeld. Het Verbond van Verzekeraars verwacht daarom dat schademeldingen als die van 23 juni 2016 veel vaker gaan voorkomen.

Momentum

Na de beruchte junidag bleek dat er een hoop onduidelijkheid bestaat over dekkingen en dat sommige risico’s helemaal niet verzekerd zijn. Reden voor zorgverzekeraars om dit ruim een jaar later in een uitgebreid rapport aan te kaarten. En de verzekeraars hebben het momentum. De overstromingen in Houston, Zuidoost-Azië, de orkanen Irma en Jose maken het onderwerp uiterst actueel.

Een goed moment voor een duidelijk voorstel. In het rapport van het Verbond van Verzekeraars valt te lezen dat Nederlandse consumenten en het overgrote deel van het bedrijfsleven niet verzekerd is tegen schade door overstroming, maar velen dit wel denken te zijn. Terwijl een kwart van ‘Nederland Waterland’ onder de zeespiegel ligt en ongeveer de helft van het land een overstromingsrisico loopt.

Hoofd boven water

Het rapport wordt dan ook gepresenteerd met de titel ‘Hoofd boven water’ – anders dan men zou verwachten, gezien de aanleiding van het rapport. Bovendien liet huidig demissionair minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen in 2014 optekenen dat de Nederlandse waterkeringen langs de kust berekend zijn op een zware storm die eens in de tienduizend jaar kan voorkomen.

Maar ondanks deze veiligheid is het terecht belangrijk alert te blijven, zo schreven wij eerder dit jaar al over de noodzaak van nieuwe investeringen in de bescherming tegen water. Het gevaar zit namelijk in een samenval van meerdere factoren. Meerdaags hoogwater kan in combinatie met storm voor wateroverlast zorgen in het achterland, omdat het rivierwater niet weg kan. Dat de veiligheid bovendien per gebied verschilt, bleek in 2014 uit een uitgebreid onderzoek van het Veiligheid Nederland in Kaart, een project van de Rijksoverheid.

Bangmakerij

Aan haar geruststellende woorden voegde Schultz Haegen drie jaar geleden ook een waarschuwing toe: “Die ene storm in de tienduizend jaar kan ook die van morgen zijn.” En dit is evident, maar natuurlijk niet het meest voor de hand liggend en vooral bevestigend voor de preppers onder ons. Het voorstel van het Verbond van Verzekeraars lijkt van eenzelfde soort kaliber als de woorden van de politica.

Hoewel klimaatproblematiek — en de schade die deze tot gevolg heeft gezien ons veranderende klimaat — een belangrijk thema vormt, lijkt het risico op overstromingen een overdreven steunpilaar. Het momentum en het voorstel om verzekering tegen overstromingen te verplichten neigen naar bangmakerij.

Zonde, want hierdoor lijkt het Verbond van Verzekeraars vooral te prediken voor eigen parochie.

Woordvoerder Rudi Buis benadrukt echter dat al maanden geleden is besloten het rapport in september te presenteren en dat door de recente gebeurtenissen in Amerika en het Caribisch gebied de presentatie van het rapport zelfs enkele dagen is uitgesteld.