Spring naar de content
bron: ANP/Bart Maat

Kamerlid Han ten Broeke treedt af om ‘ongelijkwaardige’ relatie met medewerkster

Een destijds 25-jarige medewerkster van de VVD-fractie heeft Kamerlid Han ten Broeke beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vrouw deed de aantijging eind juni 2013 in een persoonlijk gesprek met toenmalig VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Een integriteitsonderzoek naar de kwestie werd door de VVD niet openbaar gemaakt. Het toen 44-jarige Kamerlid en de betrokken medewerkster hebben bovendien een schriftelijke overeenkomst opgesteld waarbij geheimhouding over de beschuldiging is afgesproken, zo bevestigt Halbe Zijlstra tegenover HP/De Tijd. Het Kamerlid zelf geeft in een reactie toe dat er slechts sprake is geweest van een relatie met een medewerkster die ‘niet gelijkwaardig was’. Hij erkent dus dat hij daarmee een grens heeft overschreden en heeft ‘besloten zijn Kamerlidmaatschap op te zeggen’.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Ton F. van Dijk
Han ten Broeke
Beeld:

De medewerkster biechtte de kwestie in eerste instantie op aan Kamerlid Matthijs Huizing van de VVD. Die stelde vervolgens fractievoorzitter Halbe Zijlstra op de hoogte.

Zijlstra nam de beschuldiging vanaf het eerste moment naar eigen zeggen zeer serieus. Hij heeft de vrouwelijke medewerkster meteen na het gesprek, waarin zij de ernstige beschuldiging dat Ten Broeke zich seksueel grensoverschrijdend zou hebben gedragen, dringend geadviseerd om aangifte te doen tegen het Kamerlid. Ook heeft de VVD-fractie speciaal voor de vrouw een advocaat ingehuurd om haar op kosten van de VVD juridisch bij te staan, zo bevestigt Zijlstra nadat hij door HP/De Tijd met de kwestie is geconfronteerd.

Kamerlid Han ten Broeke werd onmiddellijk na de zware aantijging van de medewerkster door Zijlstra ter verantwoording geroepen met het verzoek tekst en uitleg te geven. Het Kamerlid verklaarde daarop tegenover de VVD-fractievoorzitter met grote stelligheid dat er sprake was van een relatie met wederzijdse instemming.

Het VVD-Kamerlid erkende dus wel een relatie te hebben gehad met de 25-jarige medewerkster. Dit werd door de medewerkster tegengesproken. Zij sprak nadrukkelijk in de gesprekken met de VVD-top van grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Han ten Broeke
Beeld: ANP/Bart Maat

Ten Broeke hield tegenover Zijlstra vol dat hij slechts een relatie met wederzijds goedvinden heeft gehad met de jonge fractie-assistente. Hij voerde volgens Halbe Zijlstra onder meer aan dat de vrouw een of meerdere keren de nacht in zijn woning zou hebben doorgebracht. Ook zou hij de nacht bij haar hebben doorgebracht.

Daarna heeft de fractievoorzitter er opnieuw herhaaldelijk bij de medewerkster op aangedrongen om aangifte te doen bij de politie tegen het eigen VVD-Kamerlid. Uiteindelijk bleek de medewerkster hiertoe niet bereid.

Vervolgens hebben de medewerkster en Kamerlid Ten Broeke, inmiddels beiden voorzien van een advocaat, in een schriftelijke overeenkomst afgesproken niet meer over de zaak te praten, zo bevestigt Halbe Zijlstra, die op de hoogte zegt te zijn van de inhoud van deze overeenkomst.

Na het sluiten van de juridische overeenkomst tussen Ten Broeke en de vrouw, heeft Zijlstra aan beiden een laatste keer schriftelijk het verzoek gedaan om alsnog aangifte te doen bij de politie, aldus Zijlstra, die erop wijst dat hij zelf zoon van een politieagent is. Maar geen van beide betrokkenen was daartoe bereid. Partijen deden daarbij een beroep op de afspraak over geheimhouding.

Beeld:

De VVD liet tevens een integriteitsonderzoek uitvoeren naar de rol van beiden en het handelen van de fractieleiding in deze kwestie, maar gaf hieraan geen ruchtbaarheid. Ook de uitkomsten van het onderzoek bleven geheim.

Halbe Zijlstra bevestigt wel dat naar aanleiding van dit voorval de schriftelijke gedragsregels die gelden voor VVD-Kamerleden in relatie tot medewerkers werden aangepast en dat sindsdien geldt dat relaties op de werkvloer bij de VVD niet zijn toegestaan.

Betrouwbare bronnen binnen de VVD-fractie bevestigen dat volgens hen de beschuldiging de afgelopen jaren als een donkere wolk boven het hoofd van Ten Broeke is blijven hangen.

Han ten Broeke erkent dat er sprake is geweest van een ‘ongelijkwaardige’ relatie met een medewerkster en dat dit in die zin inderdaad als ‘grensoverschrijdend’ kan worden gekwalificeerd. Hij zegt dan ook de zaak achteraf ‘zeer te betreuren’ en noemt het aangaan van de relatie ‘een fout’. Hij erkent dat er ‘iets speelde in de privésfeer’. Ten Broeke: “Dat is in goed overleg en naar tevredenheid van beide partijen opgelost. En daar laat ik het nu bij.”

Wel is hij van mening dat nu de feiten naar buiten zijn gekomen hij zijn werk als Kamerlid niet meer naar behoren kan doen. Om die reden heeft hij besloten ‘met onmiddellijke ingang af te treden’.

De medewerkster waar het om gaat wil niet publiekelijk op de zaak reageren en doet evenals Ten Broeke een beroep op de geheimhouding die zij afsprak met het Kamerlid.

Lees hier de hele verklaring van Han ten Broeke.

Meer lezen van HP/De Tijd? Download hier onze app.

Onderwerpen