Spring naar de content

Amsterdam: Prins Bernhard is ‘veelpleger’

De gemeente Amsterdam heeft sinds 2017 een speciale aanpak voor ‘grote huisjesmelkers’ zoals prins Bernhard jr. Dit handhavingsprogramma van SP-wethouder van Wonen, Laurens Ivens, heet ‘aanpak veelplegers’. Dat blijkt uit informatie die HP/De Tijd via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) in bezit kreeg over de behandeling van vastgoedondernemer Bernhard van Oranje in Amsterdam.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Ton F. van Dijk

In een schriftelijke toelichting bevestigt een woordvoerster van het gemeentebestuur het bestaan van het speciale veelplegersprogramma inzake ‘handhaving wonen’.

Men schrijft: “Er is een aanpak veelplegers. Wie in deze aanpak terecht komt, wordt bepaald op basis van meldingen, klachten of handhavingstrajecten, daarbij wordt niet gekeken naar het belang van de betrokkene en hun maatschappelijk functioneren in andere rollen.”

De term ‘veelplegers’ wordt normaal gesproken vooral gebruikt in een strafrechtelijke context. Zo luidt de definitie van het Ministerie van Justitie:

“Veelplegers zijn personen van 18 jaar of ouder tegen wie in totaal meer dan tien keer proces-verbaal is opgemaakt, die volharden in hun crimineel gedrag en die daardoor stelselmatig met de politie in aanraking komen.”

Uit een mailwisseling tussen wethouder Ivens en zijn adviseurs die in bezit is van HP/De Tijd blijkt dat de bijzondere aandacht voor prins Bernhard jr – die (mede) eigenaar is van 102 verhuurwoningen – deel uitmaakt van een plan uit 2017 om een beperkt aantal grote verhuurders van panden in de hoofdstad onder het vergrootglas te leggen.

De Directeur Wonen van de gemeente Amsterdam schrijft op 18 november van dat jaar aan de verantwoordelijk wethouder Ivens: “Laurens, we bekijken maandagochtend of meldingen bij ons bekend zijn over het bezit van (de naam van prins Bernhard of zijn bedrijf is weggelakt -red). En proberen in de staf hier iets over te zeggen”.

Daarop antwoordt wethouders Laurens Ivens: “Heel goed! We zouden dit jaar een aantal grote huisjesmelkers doorlichten. Dit lijkt me goede kandidaat daarvoor.”

‘We zouden dit jaar een aantal grote huisjesmelkers doorlichten’

Een medewerker van Ivens reageert daarop in een mail met de woorden: “Yes. Ik heb donderdag drie adressen gemaild waar vermoedelijk geen vergunningen zijn.”

De ‘aanpak veelplegers’ leidde vanaf eind 2017  tot de nodige handhavingsactiviteiten richting de prins. Zo onthulde Het Parool onlangs dat wethouder Ivens het vastgoedbedrijf van de prins zelfs een dwangsom oplegde, omdat hij zich niet aan de verhuurregels heeft gehouden.

Ivens: ‘Geen spreekuur’

Naar aanleiding van alle aandacht voor zijn vastgoedportefeuille vroeg de veelplegende prins in december 2017 om een persoonlijk gesprek met Laurens Ivens om over alle ‘aandacht’ voor zijn activiteiten in de hoofdstad te spreken.

In eerste instantie reageert de wethouder afwijzend op het verzoek van de prins: “In de komende (verkiezings)maanden heb ik namelijk geen spreekuur,” zo schrijft de SP politicus.

Een van zijn adviseurs wijst Ivens er vervolgens op dat de wethouder het gesprek met de prins uit ‘strategische’ overwegingen beter niet uit de weg kan gaan.

De adviseur schrijft aan Ivens: “Je wilt natuurlijk nooit het verwijt dat je de bestuurder bent zonder gezicht. Heel verstandig in gesprek te gaan wel even goed voorbespreken.”

‘True’, antwoordt de wethouder, waarna uiteindelijk een gesprek met de prins volgt.

Een woordvoerder van het College van B&W zegt daarover: “Het klopt dat er een eenmalig gesprek is geweest met de wethouder, dat heeft op 13 december 2017 plaatsgevonden en de aanleiding van het gesprek was alle media-aandacht van de voorgaande weken.”

Wát er precies in het gesprek tussen de prins en de wethouder is besproken blijft intussen een mysterie. Daarover worden verder door de gemeente Amsterdam geen mededelingen gedaan. Blijft staan dat prins Bernhard vanaf nu als ‘veelpleger’ door het leven gaat. En dat is op z’n zachtst gezegd pikant voor een lid van de koninklijke familie.

Blijft staan dat prins Bernhard vanaf nu als ‘veelpleger’ door het leven gaat. En dat is op z’n zachtst gezegd pikant.