Spring naar de content

Rechterhand Baudet ‘relativeerde’ Holocaust

Freek Jansen, de rechterhand van Thierry Baudet in de Kamer, wordt door een oud-werkgever beschuldigd van het ‘relativeren’ van de Holocaust en het verheerlijken van de economische politiek van het ‘Derde Rijk’. Dit blijkt uit rechtbankstukken die in bezit zijn van HP/De Tijd. Ton F. van Dijk zocht het uit en stuitte en passant op de vervalsing van het mailadres van toenmalig Commissaris van de Koning, Jacques Tichelaar (PvdA), door dezelfde Freek Jansen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Ton F. van Dijk

Het begint allemaal in maart 2017. Dan verklaart de Drentse Commissaris van de Koning, Jacques Tichelaar (PvdA) tijdens een vergadering van de Provinciale Staten dat hij aangifte heeft gedaan wegens ‘identiteitsfraude’.

Tichelaar zegt letterlijk: “De beveiliging hier van het systeem constateerde dat met mijn mail valse mails zijn uitgestuurd, de beveiliging heeft dat gemeld en vervolgens hebben ze, zoals dat hoort bij elke verdachtmaking die wij kunnen onderbouwen (…) aangifte gedaan.”

De beveiliging hier van het systeem constateerde dat met mijn mail valse mails zijn uitgestuurd

Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar (PvdA)

Uit onderzoek blijkt dat de ‘valse mails’ van de toenmalige Commissaris van de Koning afkomstig zijn uit de gemeente Westland in Zuid-Holland. Tichelaar: “Wij hebben toen geconstateerd dat de burgemeester van Westland in kennis moest worden gesteld van die aangifte van identiteitsfraude van mij.”

In Westland leidt het spoor via burgemeester Sjaak van der Tak (CDA) al snel naar twee ambtenaren die werkzaam zijn op de raadsgriffie. Eén van hen is griffiemedewerker Freek Jansen.

Samen met een collega maakte de huidige beleidsmedewerker van Thierry Baudet in de Tweede Kamer een vals emailadres op naam van de Drentse Commissaris van de Koning. Jacques Tichelaar zegt daarover telefonisch tegen HP/De Tijd: “Het was een ernstige kwestie daarom deden we destijds ook aangifte.”

Tichelaar verklaart tevens dat hij de aangifte tegen Jansen en zijn collega vervolgens introk op dringend verzoek van burgemeester Van der Tak. Dit omdat het zou gaan om een ‘uit de hand gelopen grap’.

In een brief aan de Westlandse gemeenteraad schrijft Van der Tak: “De desbetreffende medewerker had een emailadres verzonnen dat toevallig overeenkwam met het echte emailadres van de Commissaris van de Koning van de provincie Drenthe. De burgemeester heeft de medewerker aangesproken op zijn ontoelaatbare gedrag en hem opgedragen een formele excuusbrief aan de heer Tichelaar te sturen.”

De burgemeester heeft de medewerker aangesproken op zijn ontoelaatbare gedrag

Burgemeester Sjaak van der Tak

In een reactie zegt Lennart van der Linden van het hoofdbestuur van Forum voor Democratie: “Waar dit verhaal naar verwijst gaat om een uit de hand gelopen grap met een collega; geen ID-fraude en ook geen gehackt emailadres (…) Tichelaar heeft zijn aangifte onmiddellijk ingetrokken toen bleek dat het om een grap ging.”

Volgens Peter Duijsens, fractievoorzitter van de lokale partij Westland Verstandig, in het dagelijks leven advocaat, zijn er ‘mogelijk één of meerdere strafbare feiten’ gepleegd, verklaart hij tegenover HP/De Tijd. “Dat de toenmalige burgemeester na overleg met de toenmalige Commissaris van de Koning heeft aangedrongen op het intrekken van de aangifte is zeer opmerkelijk en zegt niets over de ernst van de zaak”.

Abboneer op een lidmaadschap

Flinke korting op een digitaal jaarabonnement

Sluit nu voordelig een abonnement af en maak kennis met de journalistieke kracht van HP/De Tijd. (Op elk moment opzegbaar.)

Word abonnee

Dat de toenmalige burgemeester heeft aangedrongen op het intrekken van de aangifte is zeer opmerkelijk en zegt niets over de ernst van de zaak

Peter Duijsens, fractievoorzitter Westland Verstandig

Op vrijwel hetzelfde moment is er volgens de lokale politicus sprake van een arbeidsconflict tussen de gemeente Westland en raadsgriffier Nico Broekema, de direct leidinggevende van Freek Jansen. Korte tijd na het intrekken van de aangifte wordt een onderzoek gestart naar het handelen van Broekema en legt Jansen tegenover Hofman bedrijfsrecherche een belastende verklaring af over zijn baas.

Uiteindelijk wordt Broekema door de gemeente Westland ontslagen. De griffier laat het er niet bij zitten en vecht zijn ontslag bij de rechter aan. Die stelt hem in eerste aanleg in het ongelijk, hetgeen Broekema doet besluiten in hoger beroep te gaan. Hij zegt daarover in het Algemeen Dagblad: “De centrale raad van beroep vernietigt veertig procent van dit soort uitspraken van lagere ambtenarenrechters. Dus (…) gaan we in hoger beroep.‘’ 

In de stukken van deze nog steeds lopende rechtszaak bevindt zich tevens het formele verweerschrift van de ontslagen griffier, waarin hij ook een verklaring aflegt over oud-medewerker Freek Jansen.

Broekema beschrijft de huidige rechterhand van Baudet en JFVD-voorzitter als ‘digitaal zeer begaafd’. Uit het verweerschrift: “Freek werd uitgenodigd met de griffier mee te gaan naar de projectbijeenkomst bij de VNG en excelleerde aldaar met zijn technische kennis over open data”.

Freek werd uitgenodigd met de griffier mee te gaan naar de projectbijeenkomst bij de VNG en excelleerde aldaar met zijn technische kennis over open data

Verweerschrift Nico Broekema

Maar ook lezen we in het verweerschrift over de politieke opvattingen die Freek Jansen volgens Broekema destijds had: “Freek had een enorme belangstelling voor het Derde Rijk, de rol van Adolf Hitler, de Holocaust (die hij relativeert), de positie van Palestina en Israël”.

“Hij kan lyrisch en fantasierijke verhalen over de aanvankelijke steun – zo ziet hij dat – die het Derde Rijk gaf aan de emigratie van vervolgde Duitsers naar Palestina vlak na de machtsovername van de nationaal-socialisten in 1933. Hij roemde het verdienmodel dat Hitler hieraan koppelde.”

“Hij was gefascineerd door de economische formule in de dertiger jaren van de nationaal-socialisten en sprak meermalen zijn overtuiging uit dat dit tot een economisch succes en bestendiging van het systeem op wereldschaal had kunnen leiden als de militaire nederlaag van het Derde Rijk voorkomen had kunnen worden”.

Hij was gefascineerd door de economische formule in de dertiger jaren van de nationaal-socialisten

Verweerschrift Nico Broekema

In een reactie zegt Lennart van der Linden van het hoofdbestuur van de FVD: “Freek Jansen wenst niet op deze belachelijke en lasterlijke uitlatingen van deze jaren geleden wegens integriteitsschendingen ontslagen oud griffier van de gemeente Westland te reageren.”

Freek jansen
Bron: FVD-Journaal

Wat opvalt is dat Jansen de uitspraken die integraal zijn voorgelegd niet ontkent.

Een directe collega van Freek Jansen, die destijds betrokken was bij de ‘identiteitsfraude’, bevestigt dat er tussen griffier Nico Broekema en Freek Jansen veelvuldig verhitte politieke discussies plaatsvonden, waarbij Jansen dingen zei die ‘niet door de beugel’ konden.

De oud-collega van Jansen verklaart tegen HP/De Tijd: “Wat opviel was dat Freek erg nationalistisch was. Of hij letterlijk heeft gezegd wat Nico Broekema daarover verklaart, kan ik mij niet herinneren, maar ik heb geen reden te twijfelen aan de weergave van Nico Broekema in deze.”

Word lid van HP/De Tijd