Spring naar de content

‘Wallage veegt zijn eigen straatje schoon’

De noodklok over het onderwijs wordt de laatste tijd weer stevig geluid. Leraren kunnen niet rekenen en als ze toch wat kunnen, verdwijnen ze. Volgens de Commissie-Dijsselbloem is het allemaal de schuld van de overheid. Eén van de verantwoordelijken en mede-architect van het verfoeide studiehuis-model, ziet het toch anders. In het blad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG [[popup file=”2009-07/wallage_in_de_bocht.png” description=”stelt ” align=”left” ]] de burgemeester van Groningen Jacques Wallage dat het niveau van het onderwijs niet achteruit, maar ‘omhooggegaan’ is. Presley Bergen, bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland snapt de uitspraken van Wallage niet: “Ik vind Wallage een soort Mohammed Saïd al-Sahaf.”

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Redactie

Wat vindt u van zijn uitspraak?
“Wallage, één van de architecten van de verschrikkelijke onderwijsvernieuwingen van de afgelopen twintig jaar, veegt zijn eigen straatje schoon. De Commissie Dijsselbloem van zijn eigen partij zegt zelfs dat die vernieuwingen ondoordacht zijn doorgevoerd en de overheid het onderwijs sterk heeft verwaarloosd.”

Desondanks is het niveau volgens hem toch verbeterd.
“Waar baseert hij het op? We hebben redenen om aan te nemen dat het niet waar is. Zelf ben ik leraar en bij BON ondervinden we al jaren achteruitgang van kennis én vaardigheden. Wel zien we verbetering van visuele presentaties door de omgang met nieuwe media. En de jongeren zijn mondiger omdat het onderwijs tegenwoordig is gebaseerd op werken in groepjes waarbij de inspanning meer dan het resultaat van belang is. Er zijn tal van zaken die er op wijzen dat de kwaliteit gedaald is. Zo gaan er elke dag 22.000 leerlingen de grens over. Bussen vol met jongeren rijden naar België voor beter voortgezet en technisch onderwijs.”

Gaat het echt zo slecht?

“Een teken aan de wand is dat particulier onderwijs floreert. Daarnaast kan een kwart van de basisschoolleerlingen die naar het VMBO gaat, hun eigen boeken niet meer lezen. Zij zitten niet op het niveau dat je op het einde van groep vijf bereikt moet hebben, dat hebben ze dus na groep acht nog niet eens. Dat was vroeger beter.”

Dat ligt toch aan uw collega’s, de leraren?
“De leraren zijn de laatste 15 jaar niet goed opgeleid met het competentieleren. Hierdoor is 50 tot 80 procent van de kennis weggesneden. Ik heb drie schoolgaande kinderen en die klagen dat leraren vooral in de onderbouw zo weinig weten.”

Wallage vindt ‘de nieuwe generatie beter toegerust dan ooit’.
“Ik begrijp echt niet dat hij dat durft te zeggen. Hij haalt dingen door elkaar: de kwaliteit van onderwijs én de middelen die wat geavanceerder zijn geworden. Hij overschat de jeugd ongelofelijk. Ze kunnen wel sociaal netwerken en informatie opzoeken op internet, maar dat wordt volgens de leerlingen zélf vreselijk overschat. Ze vinden het niet anders dan hun oma’s en opa’s vroeger leerden omgaan met een radio, televisie of telefoon. Hij moet zoiets niet verwarren met onderwijs. Internet is geen kennisbron, maar een informatiebron. Zonder kennis kun je niets met die informatie. Ik vind Wallage een soort Mohammed Saïd al-Sahaf – er zijn geen Amerikanen in Irak want ik heb geen paspoorten gezien bij de douane. Zo lijkt Wallage ook te redeneren.”