FNV is redeloos

import haagse post 11 sep 2009 Politiek

In onze polderdemocratie zijn de politieke partijen doorgaans scherper, minder feitelijk en meer ideologisch dan de sociale partners in hun onderlinge theekransjes. Helaas, dankzij de FNV lijken die tijden voorbij. Door een sterk gepolariseerde achterban men stemt voornamelijk PVV en SP komt de bond in een neergaande spiraal terecht. “De AOW-verhoging, dat gaan wij niet meemaken,” schalde FNV-voorvrouw Agnes Jongerius een zaal vol bejaarde en bedaagde vakbondsleden toe. Die kans is reëel, helaas op een nogal wrange manier. Het voorstel dat nu op tafel ligt, is een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd naar 67, in twaalf tot 24 jaar. De vraag is hoeveel huidige vakbondsleden dan nog leven en dan ook nog de gevolgen kunnen voelen.

Wie als gezonde en bezorgde jongere de alternatieven van de FNV bekijkt, ziet vooral onredelijkheid. De FNV wil bijvoorbeeld de kosten voor de AOW eenzijdig bij de werkgevers leggen. De bond staat een circusact voor waarbij de zwakkeren op de schouders van de sterkeren mogen staan om als eerste de pot goud in de nok van de tent te veroveren.

Helaas straft de democratie deze lafhartige houding niet direct af. Zo scheidde PvdA-windvaan en parttime-vakbondsliefhebber Mariëtte Hamer deze week een opmerkelijke quote af: “Als ze een gezamenlijk advies presenteren, zou ik niet goed weten waarom wij daartegen zouden zijn, en is het wat mij betreft bindend.” De PvdA neemt trouwens al klakkeloos voorstellen over. Het PvdA-plan tot diefstal door middel van een nieuwe belastingschijf van zestig procent, komt rechtstreeks uit de koker van het FNV-alternatievenplan.

Gelukkig lijkt politieke steun voor de AOW-verhoging verzekerd. Hoewel de steun onder de bevolking niet meer dan 52 procent bedraagt, steunt de achterban van de middenpartijen de verhoging in voldoende mate om de zaak politiek door te drukken. De achterbannen van CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zijn in meerderheid voor. Dat geeft een comfortabele meerderheid van 112 zetels. Straf daarmee alstublieft de socialistische kongsi van SP, PVV én FNV af. Opdat wij jongeren in de toekomst úw AOW kunnen betalen en geen staat erven die financieel is uitgewoond.

Reageer op artikel:
FNV is redeloos
Sluiten