Brief aan Bernhard?

import de kring 2 okt 2009 Cultuur

Historicus Tobias van Gent haalde vorige week NOVA met zijn onthulling dat de Duitsers in 1939 per brief aan prins Bernhard hebben gevraagd of ze via Limburg België mochten binnen marcheren. Nederland was destijds officieel neutraal. Bernhard-kenner en -criticaster Gerard Aalders zag de uitzending ook en verbaasde zich.

Aalders, onderzoeker bij het NIOD, miste iets essentieels: het bewijs. “Ik vraag me af wat hier de nieuwswaarde is. Er zou een brief geschreven kúnnen zijn, die eventueel verstuurd zou kúnnen zijn. De geadresseerde zou Bernhard móeten zijn.

Die brief zou, hetzij door Bernhard, hetzij door de Nederlandse regering – vooropgesteld dat Bernhard de brief heeft doorgestuurd – negatief beantwoord móeten zijn.”

Die laatste conclusie is volgens Aalders ook vreemd. “Bernhard en/of de regering had ook kunnen kiezen voor een: ‘We hebben die brief nooit ontvangen’. Dat was het verstandigst geweest. John F. Kennedy koos er tijdens de Cubacrisis bijvoorbeeld voor een lastige ultimatumbrief van Nikita Chroestsjov niet te hebben ontvangen. Beantwoording had een dilemma veroorzaakt.”

“Het enige interessante is eigenlijk waarom die brief uitgerekend aan Bernhard zou zijn gestuurd,” meent Aalders. “Bernhard lag kennelijk toch niet zo slecht in Duitsland als hij ons altijd heeft willen doen geloven…”

Reageer op artikel:
Brief aan Bernhard?
Sluiten