Bij de PVV (2)

import vooraf 15 jan 2010 Leven

Goed, NRC Handelsblad heeft dus bepaald dat onze undercover-operatie bij de Tweede Kamerfractie van de PVV in strijd is met de journalistieke mores. De krant wijdde zelfs een hoofdredactioneel commentaar aan de wijze waarop onze verslaggeefster Karen Geurtsen infiltreerde bij de PVV. De korte versie: zoiets kán niet. NRC pretendeerde namens ‘de journalistiek’ te spreken. Maar net als bij het referendum rond de Europese Grondwet, hartstochtelijk bepleit door de NRC, voelde de krant de ‘volksgeest’ maar matig aan. Want op Villamedia.nl, de website van de journalistenvakbond NVJ, bleek bijna zeventig procent van ‘de journalistiek’ een undercover-operatie bij de PVV wel een goed middel te vinden om uit te zoeken hoe die partij nu écht in elkaar steekt.

Vanaf deze week publiceert HP/De Tijd in drie delen de dagboeken die Karen Geurtsen bijhield toen ze een kleine vier maanden vermomd als stagiaire werkte bij PVV-Kamerlid Raymond de Roon. Omdat HP/De Tijd niet bevooroordeeld is, laten we de gebeurtenissen in die dagboeken voor zich spreken en laten we de lezer zelf een oordeel vellen over de PVV. Zoals dat hoort.

Dat PVV-aanhangers (en uiteraard Geert Wilders zelf) in onze undercover-operatie bij voorbaat een zoveelste aflevering van een links complot zien, is veelzeggend. Kort geleden was dit blad, waarin VVD-Kamerlid Geert Wilders destijds maar wat graag voor het eerst meldde dat hij ‘die hoofddoekjes rauw lustte’, nog voor velen ‘de Fortuynbode’. Dat media, NRC en de VARA voorop, ervan uitgaan dat onze dagboeken heel wat dubieuze geldstromen richting PVV en ander hard, voor Wilders en de zijnen desastreus, nieuws gaan opleveren, is al even veelzeggend. Als die partij van Geert Wilders, die inmiddels in de peilingen rond 25 zetels in de Tweede Kamer staat, een doodnormale partij blijkt te zijn die zich slechts wat of zich ernstig overschreeuwt, gaat dat tot grote teleurstelling leiden in het anti-Wilders-kamp binnen de vaderlandse media. Alsof het niet de primaire taak van ‘de journalistiek’ is om simpelweg informatie te vergaren en die ongekleurd te presenteren aan (in dit geval) de lezers. Die vervolgens oud en wijs genoeg zijn om hun eigen oordeel te vormen. Dat NRC Handelsblad dat anders wil doen, is natuurlijk het goed recht van die krant. Maar wij laten ons niet de maat nemen door de mediapolitie. Noch door Geert Wilders.

Jan Dijkgraaf (j.dijkgraaf@hpdetijd.nl)

Reageer op artikel:
Bij de PVV (2)
Sluiten