Respect, man!

import vooraf 16 apr 2010 Leven

Er is in Nederland een politieke partij die vrouwen in rokken dwingt, huwelijken buiten de eigen kring afwijst, het gebruik van anticonceptiemiddelen veroordeelt, kinderen injecties tegen ernstige ziektes onthoudt en dat – en nog veel meer gebruiken uit de vroeg-twintigste eeuw – allemaal op grond van een godsdienst. Als we in Nederland een spraakmakende politicus zouden hebben die zonder meel in de mond zou spreken omdat een stevige stellingname hem stemmen zou opleveren, zou zo iemand reppen van een achterlijke godsdienst.

Zo’n politicus hebben we niet. Wel eentje die de islam als zodanig beschrijft, ene Geert Wilders, maar die horen we nu niet. Dat komt omdat een stevige veroordeling van een christen-fundamentalistische partij als de SGP, waarover we het uiteraard hebben, geen Tweede Kamerzetel extra zal opleveren. En Wilders is die PVV niet begonnen om de kinderen en vrouwen van deze extremisten te bevrijden van het juk van hun vaders en mannen, maar om tijdelijk een grote protestpartij te kunnen leiden. Er zit geen handel in een veroordeling van de uitwassen in een interpretatie van de Bijbel. SGP’ers zijn trouwens evenmin een geliefd doelwit omdat ze, in tegenstelling tot extremistische moslims, al decennia onder de radar leven, in de luwte van hun eigen Bible Belt.

Het heeft dan ook tot 2010 geduurd voor de SGP de tik op de vingers kreeg die die club dik verdiende. De Hoge Raad heeft eindelijk bepaald dat de Nederlandse staat er actief voor moet zorgen dat de SGP vrouwen niet langer anders behandelt dan mannen. Vrouwen konden wel lid worden van de SGP en bestuursfuncties binnen de partij vervullen, maar van het passief kiesrecht werden ze uitgesloten. In het beginselprogramma van de partij staat namelijk dat het regeerambt is voorbehouden aan de man.

Het is godgeklaagd dat de SGP, die zich van moslimfundamentalisten beweerde te onderscheiden door de sharia niet boven de aardse rechtspraak te stellen, zich nu nóg blijft verzetten tegen het onomkeerbare. Dat de SGP niet van plan is het beginselprogramma vrijwillig aan te passen. Dat de SGP overweegt het hoogste rechtsorgaan van ons land, de Hoge Raad, te weerstaan door het nog hogerop te zoeken, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het mág, formeel, maar het past niet om gekrenkt, geraakt en anderszins zielig te doen. De roep om ‘respect’ is ongepast. De SGP is geen slachtoffer, maar dader.


Jan Dijkgraaf (j.dijkgraaf@hpdetijd.nl)

Reageer op artikel:
Respect, man!
Sluiten