Spring naar de content

Van Dam ziet vooruitgang

De Amerikaanse president Barack Obama zet grote stappen op het gebied van atoomwapens. Hij ziet af van de ontwikkeling van nieuwe kernwapens en belooft geen kernwapens in te zetten tegen landen die zulke wapens zelf niet hebben en zich houden aan het non-proliferatieverdrag. PvdA-Kamerlid Martijn van Dam volgt de ontwikkelingen op de voet.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

U bent zelf voorstander van het Global Zero-initiatief, het ambitieuze plan om alle kernwapens de wereld uit te krijgen. Gaat u dat nog meemaken?

"Obama zei daar onlangs zelf over: not in my lifetime. Voor mijzelf weet ik het niet, maar we moeten er wel naar streven. De stappen die nu gezet worden, kúnnen historisch worden. Het is voor het eerst in twintig jaar dat er zoveel beweging zit in dit onderwerp."

Wat ons brengt op de 22 kernwapens in Volkel. U wilt ze weg hebben, minister Verhagen gaat die discussie in de Kamer uit de weg.

"Hij heeft onlangs in een opinieartikel samen met zijn Duitse collega Guido Westerwelle daar toch een opening voor gegeven. Dat verwelkom ik natuurlijk. Die wapens mogen van mij weg; ze zijn oud, duur en onbruikbaar, maar ze bieden ook geen veiligheidsgarantie, eerder het tegenovergestelde."

Sommigen zeggen: atoomwapens bieden een vorm van veiligheid.

"Dat is Koude Oorlog-denken. Het is juist het tegenovergestelde. Niet alleen vanwege het gevaar van verdere verspreiding, maar ook omdat het hebben van wapens van het ene land het produceren van nieuwe wapens door andere landen uitlokt. Tegelijkertijd heeft zo'n bom geen of nauwelijks zelfstandige militaire waarde."

De aanwezigheid van nucleaire wapens in Europa heeft een symbolische waarde?

"Laten we die symboliek omdraaien. Door die wapens terug te trekken, laten we zien dat we wat de bescherming van het Europese grondgebied betreft dergelijke wapens niet nodig hebben."