Spring naar de content

‘Jeugdgevangenissen niet zomaar sluiten’

De SP wil een stokje steken voor gehaaste beslissingen van het ministerie van Jusitie over sluiting op grote schaal van jeugdgevangenissen. “Wij zijn erg geschrokken.”

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Tweede Kamerlid Nine Kooiman (SP) is zeer verontrust over het rapport Toekomst Justitiële Jeugdinrichtingen dat vorige week via de NOS uitlekte. Kooiman: “We zijn erg geschrokken van de nieuwe prognoses. Er is opeens sprake van verlies van elfhonderd banen in jeugdgevangenissen, door terugloop in de celbezetting. Dat is veertig procent van het totaal. Dit leidt tot sluiting van veel inrichtingen. Ik heb de minister gevraagd eerst meer onderzoek te doen naar alternatieve oplossingen.”

Dinsdagmiddag besloot de Tweede Kamer tot een debat op korte termijn. De afspraak is dat minister van Justitie Hirsch Ballin spoedig een brief aan de Kamer  stuurt met zijn visie op de recente ontwikkelingen. In het werkveld heerst namelijk veel onrust over mogelijke ontslagen. Sinds 2008 zijn in deze sector miljoenen geïnvesteerd in betere behandelingen, kleinere groepen en  meer nazorg. Het personeel is beter opgeleid en verbouwingen en nieuwbouw zijn ook nu nog gaande.

In maart was er nog sprake van sluiting van ‘slechts’ drie jeugdgevangenissen. De SP heeft toen een motie ingediend om bij de minister af te dwingen dat er gedurende deze kabinetsperiode geen definitieve beslissingen zouden worden genomen. Kooiman: ”Door een pas op de plaats te maken verliezen we geen geld en komt er tijd om te onderzoeken of deze tendens structureel is en hoe we het beste kunnen inspelen op de terugloop van de celbezetting. Als je alles in beschouwing neemt is het is een beetje gek om nu onmiddellijk weer op deze sterk veranderde progroses te vertrouwen en er meteen naar te handelen.”

Wat moet de er dan wél gebeuren? Volgens het SP-Kamerlid kan die leegstand worden opgevangen door er bijvoorbeeld andere groepen probeemjongeren te plaatsen, waar nu veel te weinig behandelcapaciteit voor is. Kooiman denkt dat op die wijze sluiting niet nodig is.