Luid en duidelijk

import vooraf 8 okt 2010 Leven

“De gelijkwaardigheid van alle mensen staat voor het kabinet centraal. We beoordelen mensen niet op hun afkomst maar op hun toekomst, niet op hun geloof maar op hun gedrag, niet als groep maar als individu. De overheid behandelt alle burgers en ingezetenen van ons land gelijk en discrimineert niet. Vrijheid van onderwijs behoort tot het fundament van onze constitutie. De grondwettelijk verankerde godsdienstvrijheid omvat alle godsdiensten en levensovertuigingen.”

Je zou blij moeten zijn met deze fundamenteel klinkende passage uit het Concept Regeerakkoord (hoewel, zeggen dat je mensen kunt beoordelen op hun toekomst klinkt raar). Alleen kun je achter elk statement zetten: maar Geert Wilders denkt daar anders over.

Je vraagt je dan ook af wat dit statement waard is in een akkoord dat zo sterk het stempel van de PVV draagt. Zo sterk dat we binnenkort, als we de uitgelaten hond naar binnen commanderen, op de vingers kunnen worden getikt door een van de vijfhonderd nieuwe animal cops die het politieapparaat komen versterken. Regeren is prioriteiten stellen, zo blijkt maar weer.

Maar zeker niet alles in het vorige week gepresenteerde gedoog- en regeerakkoord is bar en boos. Het is een unicum dat immigratie zo veel aandacht krijgt – meer pagina’s dan financiën en gezondheid samen. Er komt een kwade geur van moslimpje pesten van de pagina’s, en er wordt niets gedaan aan hypotheekrenteaftrek, ontslagrecht en duurzaamheid. Maar de ambities om het onderwijs, het ondernemersklimaat en de ouderenzorg te verbeteren, zijn terecht en gezond. Tegen het afschaffen van de bonnenquota voor politieagenten, de verhoging van de leeftijd voor prostitutie en een strenger coffeeshopbeleid valt ook weinig in te brengen. En uiteindelijk is het strenge immigratie- en integratiebeleid, hoewel vaak misselijk negatief geformuleerd, in grote lijnen ook verdedigbaar. Het islamitische onderwijs is vaak zwak, te veel ouders met een islamitische achtergrond zijn onvoldoende betrokken bij de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen, vaak doordat ze de taal niet spreken, en maken het die kinderen moeilijk om de kansen te pakken die deze maatschappij biedt (ook met dit kabinet). De normen dat je het Nederlands moet beheersen en dient te participeren, moeten gewoon luid en duidelijk worden gesteld en gestimuleerd.


Daarmee zit dit kabinet overigens op één lijn metbijvoorbeeld het goed werk doende Samenwerkings-verband Marokkaanse Nederlanders (SMN). De ironie wil dat de SMN onder de nieuwe regering (een deel van) zijn subsidie zal kwijtraken.

Eduard van Holst Pellekaan (e.v.h.pellekaan@hpdetijd.nl)

Reageer op artikel:
Luid en duidelijk
Sluiten