Spring naar de content

Zorg in soorten & maten

De gemiddelde kosten van opname in een verzorgingshuis zijn volgens het ministerie van VWS €30.000 per jaar. In een verpleeghuis is dat €55.000 tot €60.000 per jaar.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Het idee achter de zorgzwaartepakketten is om per individu te bekijken wat er nodig is en daar een pakket en een bedrag aan te koppelen. De sectie Verpleging en Verzorging telt tien zorgzwaartepakketten, met lange namen en beschrijvingen waarin staat in welke situatie iemand zich moet bevinden om er een indicatie voor te krijgen.

Bij een indicatie voor bijvoorbeeld zzp 5, ‘beschermd wonen met intensieve dementiezorg’, woont iemand in een beschermde woonomgeving en krijgt hij intensieve zorg en begeleiding. Hij is grotendeels afhankelijk van de zorg, die deels groepsgewijs kan worden gegeven. Onder de verschillende behandelaars is een specialist ouderengeneeskunde. Hiervoor staat een bedrag van €1116,22 per week, waarvoor verdeeld over de week inclusief dagbesteding 16,5 tot 20 uur aan zorg kan worden ingezet. Bij Zorggroep Rijnmond ‘koop’ je met zzp 5 een van de volgende zorgarrangementen: ‘beschermd wonen psychogeriatrie’, ‘beschermd kleinschalig wonen psychogeriatrie’, en ‘beschermd wonen Korsakov’.

Bij zzp 7, ‘beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding’ woont iemand in een beschermde woonomgeving en krijgt hij hulp bij sociale redzaamheid, algemeen dagelijkse levensverrichtingen (zoals wassen, aankleden en eten), verpleging, gedrags- en mogelijk psychiatrische problematiek. Ook hier komt onder meer een specialist ouderengeneeskunde aan te pas. Voor dit pakket staat €1332,31, waarvoor 20 tot 24,5 uur zorg per week kan worden ingezet. Zorggroep Rijnmond biedt ook bij dit pakket weer drie arrangementen aan, met de dezelfde namen maar dan toegespitst op zzp 7.

Bronnen: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en Zorggroep Rijnmond. De bedragen zijn gebaseerd op de tarieflijst 2009 van de Nederlandse Zorg Autoriteit.