Spring naar de content

Overheid deed tóch onderzoek naar De Roy van Zuydewijn

In tegenstelling tot wat toenmalig premier Jan Peter Balkenende in 2009 schreef aan de Nationale Ombudsman heeft de overheid wel degelijk onderzoek gedaan naar Edwin De Roy van Zuydewijn en het Bouwfonds. Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer wilde in 2009 van Balkenende weten of de Rijksrecherche onderzoek had gedaan naar De Roy van Zuydewijn en het Bouwfonds. Balkenende ontkende. Nu blijkt dat de Belastingdienst, de FIOD en het OM, in ieder geval nog tot september 2005, onderzoek hebben gedaan naar De Roy.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Bas Paternotte

Tijdens de zitting in de Klimop-zaak, een grootscheeps onderzoek naar vastgoedfraude door het Bouwfonds, viel vorige week de naam van De Roy van Zuydewijn. Die was tot mei 2002 werkzaam voor het Bouwfonds. De Belastingdienst deed op eigen initiatief onderzoek naar De Roy van Zuydewijn. Later kwamen daar de FIOD en het Openbaar Ministerie bij. In september 2005 werden de namen van De Roy en prinses Margarita in een intern schrijven genoemd als betrokkenen. Naarmate het onderzoek vorderde, werd de aandacht verlegd naar, inmiddels, hoofdverdachte Jan van V. De Roy is geen verdachte. Op de foto boven dit artikel ziet u Van V., kijkend in de camera, zitten tegenover Prins Constantijn en prinses Laurentien tijdens het huwelijk van De Roy van Zuydewijn en prinses Margarita in de zomer van 2001. 

De Nationale Ombudsman wilde in 2009 van Balkenende weten of de Rijksrecherche in 2001 onderzoek had gedaan naar De Roy van Zuydewijn en het Bouwfonds. Balkenende ontkende dat en meldde daarbij dat ook bij het ministerie van Justitie niets bekend was [[popup file=”2011-02/brief-jpb_1.jpg” description=”van een dergelijk onderzoek” alt=”brief JPB” align=”inline” ]]. Over het grootscheepse onderzoek inzake de Klimop-zaak meldde Balkenende echter niets. Het zou kunnen dat Jan Peter de Zwijger inderdaad niet op de hoogte was. Voor het ministerie van Justitie lag dat anders. Het Openbaar Ministerie was namelijk al sinds september 2006 op de hoogte van de kwestie. Ondertussen was duidelijk dat Balkenende het onderzoek van de Ombudsman probeerde te frustreren.

De Roy van Zuydewijn had overigens weinig baat bij het onderzoek van de Ombudsman, die de klachten over overheidsinmenging bij het Bouwfonds ongegrond verklaarde. Wel werd duidelijk dat toenmalig directeur van het Kabinet der Koningin Felix Rhodius en Bouwend Nederland-voorzitter Elco Brinkman (CDA) naspeuringen naar De Roy van Zuydewijn hebben verricht. In 2003 werd al bekend dat de AIVD en de KLPD onderzoek naar De Roy hadden gedaan zonder dat het kabinet hiervan op de hoogte was.      

En nu is er dus weer, een nochtans niet passend, puzzelstukje toegevoegd aan het dossier-De Roy van Zuydewijn. Die laatste wacht naar eigen zeggen lijdzaam af: “Het kan mij persoonlijk weinig meer schelen of de waarheid morgen, overmorgen of volgende week boven water komt. Als het maar gebeurt.”