Spring naar de content

Bolkestein: Europa haat zichzelf

Europa haat zichzelf. Dat schrijft oud-politicus Frits Bolkestein in de Wall Street Journal. Onder de kop ‘Hoe Europa het vertrouwen is verloren in haar eigen beschaving’, komt hij tot de pijnlijke conclusie dat het continent lijdt onder een drukkend schuldgevoel en in een identiteitscrisis verkeert.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Redactie

Bolkestein is fractievoorzitter van de VVD geweest, staatssecretaris van Economische Zaken en heeft een korte tijd de post Minister van Defensie vervuld.

 Hieronder het artikel kort samengevat:
– De aanleiding van het artikel is dat steeds meer Europese leiders toegeven dat de multiculturele samenleving waar zij allen zo naar hebben gestreefd, is mislukt. Zij weten simpelweg niet hoe zij om moeten gaan met immigranten.

– Het wordt momenteel als controversieel gezien als een Europese leider zijn eigen cultuur prefereert boven die van een ander.

– Europa doet aan zelfkastijding door zichzelf onder andere de schuld te geven van de armoede in Afrika. Onder het mom ‘wij hebben het zo goed en zij hebben het zo slecht’ proberen we die schaamte voor eigen geluk weg te werken door bakken met geld naar hen over te maken.

– Wij hebben de christenen in het Midden-Oosten in de steek gelaten. Wij geven meer om de zielige Palestijnse dan om de 10% christenen die worden bejegend vanwege hun geloof. “Christianity appears to be a spent force in Europe.

– Europa verkeert in een identiteitscrisis. Overal komen nationalistische partijen tevoorschijn die een einde willen maken aan de instroom van niet-Europese immigranten. Sinds de Nederlandse regering in 1996 heeft besloten dat elk debat over de multiculturele samenleving moet worden gevoerd vanuit het idee dat elke cultuur gelijk is, zijn we het vertrouwen in onze eigen samenleving kwijtgeraakt.

– De schuldgevoelens die voortkomen uit het christendom en het calvinisme, twee Wereldoorlogen en een sociale crisis vanaf 1968, hebben er toe geleid dat het zelfvertrouwen dat wij uitstraalden in de 19de eeuw in één klap werd vervangen door ‘multiculti beleid’ en het principe dat je niet moet oordelen over alles wat anders is.

– Onze angst voor Islamitische extremisten is zo groot, dat wij dat belangrijker vinden dan de vrijheid van meningsuiting.

Bolkestein eindigt met:
“So much the better that a handful of European leaders now are attempting to reverse our slow cultural suicide. If Europe can retake pride in its own classical values, it and the world will be better off.”

Onderwerpen