Spring naar de content

Beatrix bezocht al eerder ‘sharia-landen’

Ophef omtrent het geplande bezoek van Hare Majesteit aan Oman. In een interview in het AD legt PVV-kamerlid André Elissen uit dat het staatsbezoek volgens zijn partij “een verkeerd signaal” geeft aan een regime dat de islamitische sharia-rechtspraak hanteert. De SP sluit zich aan bij deze redenering. Een bezoek aan Oman zou echter niet een sharia-primeur betekenen voor Koningin Beatrix. Maar liefst drie keer eerder bracht de vorstin een officieel staatsbezoek aan een land dat een vorm van sharia-wetgeving hanteert.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Redactie

In 1994 bezocht Beatrix samen met Prins Claus het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië. Tijdens het driedaagse bezoek sprak ze met koning Hoessein en zijn hypermoderne vrouw Noor. Jordanië kent op nationaal niveau sharia-wetgeving. In de Jordaanse grondwet staat expliciet vermeld dat de sharia-rechtbanken bevoegd zijn over religieuze zaken te oordelen.

Een jaar later reisde de Majesteit naar het Indonesië van Soeharto. Dit staatsbezoek werd achteraf door Beatrix bestempeld als “een lastige reis”. Niet vanwege de sharia-wetgeving, die naast de seculiere wetgeving van kracht is in het land, maar door het gevoelige koloniale verleden. De spanningen liepen hoog op doordat de koningin een uitnodiging van Soeharto afwees; ze wilde liever een paar dagen in Singapore doorbrengen dan in  het presidentiële buitenverblijf op het eiland Batam vertoeven.

Het voorlopig laatste officiële staatsbezoek aan een sharia-land dateert uit 1997. Wederom vergezeld door haar echtgenoot reisde Beatrix naar Egypte, toen nog geregeerd door Hosni Mubarak. De gebruikelijke handelskaravaan ontbrak; vertegenwoordigers van het bedrijfsleven waren niet welkom in Egypte. Net als Indonesië kent Egypte naast de seculiere rechtspraak destijds al de sharia-wetgeving. Het bezoek van de koningin aan Caïro werd overschaduwd door een bloedige aanslag in het toeristenoord Luxor waarbij 62 mensen, waaronder 58 toeristen, om het leven kwamen.

Overigens is Beatrix dit jaar nog in Oman geweest, in maart. Wegens de onlusten in de oliestaat, ging Beatrix op persoonlijke titel.