Spring naar de content

Uw persoonlijke gegevens zijn waarschijnlijk handelswaar voor de AIVD

Een oud-medewerker van de AIVD vertelt in de Telegraaf dat Nederlandse geheime diensten betrokken zijn bij het PRISM-programma. Informatie is via liaison medewerkers in de VS te verkrijgen en voor wat hoort wat dus leveren wij ook informatie terug.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Brenno de Winter

En wij hebben ook nogal wat te leveren binnenkort, want minister Ronald Plasterk werkt aan wetgeving om niet meer per verdacht persoon te monitoren, maar bij alle internetproviders het internetverkeer volledig te tappen. Alles wat u doet, elk zakelijk geheim, iedere e-mail wordt dan volledig in de gaten gehouden.

KLPD
Dat volledig bespieden van burgers wordt vakkundig bij de AIVD vakkundig opgezet door Pim Takkenberg. Hij is het oud-hoofd van het Team High Tech Crime, een onderdeel van de Nationale Recherche in Driebergen. Zoals bekend lopen zij internationaal aan kop met het tappen van telefonie en internetverbindingen. En heb je een andere mening dan stelt de Nationale Recherche je wel kalt.

Al jarenlang frustreert de overheid het maatschappelijk debat over nut en noodzaak van het afluisteren, het opvragen van informatie bij sociale media en andere vormen van het indringen. Was het ooit nog de vraag of er een AIVD-dossier over u bestaat, inmiddels weet een onbekende met een druk op de knop alles van u.

We weten niet eens of er verantwoord met de gegevens wordt omgesprongen, want niets maar dan ook niets valt te toetsen. Wat nu wel duidelijk wordt is dat onze levens door geheime diensten waarschijnlijk als handelswaar worden ingezet om ook uit de VS informatie te kunnen krijgen.

Dossiertje bouwen
Wat zorgwekkend aan het verhaal is, is dat Edward Snowden, de held die het balletje aan het rollen bracht en over veel informatie beschikt, erop wijst dat de verzamelde informatie ook later tegen burgers wordt ingezet. Wat hij beschrijft zijn de contouren van een controlestaat.

Wie foutloos leeft en ook geen feiten creëert die in combinatie met elkaar een verkeerd beeld kunnen wekken heeft niets te vrezen natuurlijk. Maar op een enkele heilige na is dat eigenlijk niemand.

Dus de realiteit is bedroevend. Wie te kritisch is op de overheid of zijn hoofd iets te ver boven het maaiveld uitsteekt, krijgt vanuit PRISM een dolk in zijn rug gestoken.