Spring naar de content

Die stress op het werk door hogere werkdruk? Ik twijfel

Uit een zojuist gepubliceerd onderzoek van Loyalis, onderdeel van APG, blijkt dat een op de drie werknemers vaker is gestrest dan drie jaar geleden.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Dr. Doom

Dat geloof ik direct, in onzekere tijden neemt stress als vanzelf toe. De toegenomen werkdruk wordt als belangrijkste oorzaak gezien, daarna komt de angst om de eigen baan te verliezen.

Reorganisaties een permanent verschijnsel
In een omgeving waarin reorganisaties een permanent verschijnsel zijn geworden – en ontslagen en functiewijzigingen ook – is angst als aanjager van stress begrijpelijk. En het geklaag over toegenomen werkdruk ook maar daarbij heb ik mijn twijfels. Want als er met minder mensen meer – veel meer – moet worden gedaan, dan komt dat tot uidtrukking in de cijfers over arbeidsproductiviteit. Die zou dan moeten stijgen en dat is op zichzelf goed, het verbetert de concurrentiepositie van een land al is het niet de enige factor, loonkosten per gewerkt uur zijn uiteraard ook bepalend.

Omdat dat toch niet het beeld is dat bij mij leeft ben ik eens even in de feiten gedoken, ze gaan tot en met 2011 maar ze geven een goede indruk. U vindt ze hier. Arbeidsproductiviteit wordt uitgedrukt in de opbrengst per gewerkt uur. De hoeveelheid mensen die werkt doet er dus niet toe. In 2007 en 2008 schommelt de arbeidsproductiviteit in Nederland rond de 138, in 2011 is het nog rond de 133. De arbeidsproductiviteit is juist (flink) gedaald.

Overcapaciteit
Dat verklaart ook waarom het aantal ontslagen in 2012 en 2013 zo enorm toeneemt, er was en is nog sprake van overcapaciteit. In de tabel ziet u het hele Europese landschap, het wordt ook duidelijk waarom een aantal landen veel zwaarder in problemen zit.

Natuurlijk verschilt de situatie van bedrijf tot bedrijf maar bij een in het algemeen werkelijk toegenomen werkdruk – dat is iets anders dan de gevoelde werkdruk – als oorzaak van stress, daar kun je vraagtekens bij zetten.

Onderwerpen