Spring naar de content

Sinds wanneer heeft de ChristenUnie verstand van seksualiteit?

Begrijp me goed: ik ben tegen vrouwenonderdrukking, tegen de ‘rape-sex’ die tegenwoordig de norm is op het internet en tegen verpornoïsering van onze maatschappij.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Geert Poorthuis

Maar als vervolgens een partij als de ChristenUnie zich, zoals dit weekend gebeurde, keert tegen porno op het internet, dan woelt er mij een machteloze woede op: sinds wanneer hebben die enge christenen verstand van de manier waarop wij Nederlanders onze seksualiteit beleven en waar halen ze de gore moed vandaan om hun griezelige wereldbeeld aan ons op te dringen?

Maternalistisch georiënteerd
De Kamlerleden Voordewind en Segers waren er vrijdag als de kippen bij om een probeerseltje van de Britse regering te omarmen: die wil dat gebruikers van internet voortaan expliciet toestemming geven voor toegang tot porno op het internet. Niet eens zo gek, want op sommige plekken loopt het inderdaad de spuigaten uit en voor jonge tieners kan het beeld van seksualiteit dat je op het internet aantreft best verwarrend zijn: met liefde, tederheid en warmte heeft het vaak weinig meer te maken. Wel met verkrachting, commercie en geweld. Dat Britse initiatief is overigens niks nieuws: veel Scandinavische landen zijn er al jaren mee bezig, want vrouwelijker en maternalistischer georiënteerd als die naties nu eenmaal zijn.

Volgens Segers en Voordewind krijgen jonge internetgebruikers een ‘verkeerd beeld’ van seksualiteit als ze zich voor hun opvoeding op dat terrein uitsluitend op internet gegeven. Hadden Kamerleden van bijvoorbeeld PvdA, D66 of zelfs het CDA dat gezegd, dan had ik dat oordeel kunnen billijken. Maar niet als het van de ChristenUnie komt. Die partij is een laatste poging van een aantal zeer conservatieve en rechtlijnige christelijke stromingen om nog wat invloed op het landsbestuur te houden. GPV en RPF. de namen zullen u niks meer zeggen maar het waren partijen die op zijn mildst gezegd geen voorstanders waren van de seksuele bevrijding die dit land sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw heeft meegemaakt.

Norm: man, vrouw en (veel) kinderen
En daarom wil ik juist van deze partij niet voorgeschreven krijgen hoe ik of mijn vrienden of mijn buren onze seksualiteit beleven. Als het aan de ChristenUnie ligt blijft bijvoorbeeld het gezin de norm en dan wel speciaal het heteroseksuele gezin van man, vrouw en (veel) kinderen. Voor homo’s en lesbiennes ziet de ChristenUnie geen plaats in onze maatschappij, al zal de partij zich ongetwijfeld in vele bochten draaien om dat (weer eens halfslachtig) te ontkennen. Dat alleen al maakt dat de ChristenUnie zich als de bewaker van mijn internet verdacht maakt.

Optreden tegen de uitwassen van de porno-industrie op het internet, daar kan geen verstandig mens tegen zijn. Net als bescherming van onze jeugd tegen een wereldbeeld waarin seks en geweld hand in hand gaan. Maar mag dat toezicht dan geschieden door instanties en personen met een iets minder middeleeuws gedachtegoed dan dat van de heren Segers en Voordewind?