Spring naar de content

Genocide in Irak: een volkerenoverzicht

Terreurgroep de Islamitische Staat (IS) rukt op in Irak. Naast de sjiieten, die in de nabijheid van de soennitische extremisten voor hun leven moeten vrezen, zijn ook Iraakse christenen uit de door IS veroverde gebieden gevlucht om aan een wisse dood te ontkomen. Maar zij zijn niet de enige groepen die het zwaar te verduren hebben. In Irak huizen vele minderheden die nu door IS dreigen te worden uitgemoord.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Gerben Vlasveld

Jezidi’s
Zo zijn er de Jezidi’s, het volk dat op het moment veel media-aandacht krijgt omdat het door de soennitische extremisten van IS de Sinjarberg in de regio Sinjar op is gejaagd. In totaal dreigen tien- tot veertigduizend Jezidi’s, omsingeld op de dorre, kale berg, verstoken van water en voedsel,mte worden weggevaagd te midden van het sektarische geweld dat Irak teistert. Het Jezidische volk, veelal etnische Koerden die een complexe religie aanhangen, met wereldwijd zo’n vierhonderdduizend mensen, zou door het verlies van de bergvluchtelingen letterlijk worden gedecimeerd. Uit solidariteit met deze religieuze minderheid heeft president Obama nu groen licht gegeven aan de Amerikaanse luchtmacht om bombardementen uit te voeren op de IS-strijders die de Sinjaberg belegeren. Maar dezelfde regio herbergt ook een volk dat nog kleiner in aantal en dus nog kwetsbaarder is.

Shabaks
De Shabaks zijn met naar schatting zestigduizend mensen, en wonen net als de Jezidi’s in de noordwestelijke regio Sinjar, die door IS onder de voet is gelopen. Hun religie, een mix van onder andere de islam en het christendom, heeft veel gemeen met het geloof van de Jezidi’s, dat door de IS als duivelsaanbidding wordt gezien. Het feit dat de Shabaks van hun geloof ook nog eens alcohol mogen nuttigen, zal voor de moslimextremisten een extra reden zijn om hen op de korrel te nemen. Momenteel is er weinig bekend over het lot van de Shabaks, maar niets wijst erop dat ze een andere behandeling zullen krijgen dan de Jezidi’s. En dat belooft weinig goeds.

Turkmenen
Naast de uiterst kwetsbare minderheden die Irak nu dreigt te verliezen, wonen er ook volkeren die weliswaar talrijker zijn maar evengoed gevaar lopen door de IS-strijders te worden afgeslacht. Zoals de Turkmenen, met vijfhonderdduizend tot drie miljoen mensen de op twee na grootste bevolkingsgroep in Irak, die in het nauw dreigt te komen nu IS grote delen van hun leefgebied heeft ingenomen. Het volk beschouwt Kirkuk, de stad waar al enige tijd om wordt gevochten door de Koerden en IS, als hoofdstad.

Koerden
De strijdvaardige Koerden, die in het noorden van Irak een autonome regio hebben, lijken de enige minderheid die zich dusver met enig succes verzet tegen IS, hoewel ook zij de laatste weken terrein hebben verloren. De meest talrijke minderheid in Irak heeft zijn eigen strijdmacht, de pesjmerga, die tegen IS vecht. De lichtbewapende Koerdische troepen, waarover wij eerder schreven, bieden weerstand, maar zagen zich desalniettemin gedwongen zich uit de Sinjar-regio terug te trekken, waarna het huidige drama met de Jezidi’s zich kon voltrekken. De culturele en religieuze diversiteit is in Irak is dus groot, maar daaraan dreigt nu op wrede manier een eind te worden gemaakt door de genocide plegende terreurgroep die zich IS noemt. Kijkt de wereld toe, of is de beslissing van Obama om de belegerde Jezidi’s te ontzetten het begin van groeiende internationale steun aan de volkeren die worden bedreigd door de misdaden tegen de mensheid die IS nu op grote schaal begaat?

Onderwerpen