Spring naar de content

Onderzoek: cannabis maakt níet creatiever

Een hoge dosis cannabis heeft een negatief effect op het vermogen om snel oplossingen voor een probleem te verzinnen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door EOS Wetenschap

Mensen die net een jointje hebben gerookt, zijn vaak van mening dat ze dan creatiever denken en makkelijker op originele gedachten komen. Maar uit onderzoek aan de Universiteit Leiden blijkt net het tegendeel.

Psychologen onderzochten de invloed van cannabis op drie groepen van telkens 18 personen – om ethische redenen allemaal mensen die eerder al cannabis hadden gebruikt. De ene groep werd via een verdamper blootgesteld aan cannabis met een hoge dosis THC (22 milligram) – de werkzame stof in cannabis – wat overeenkomt met drie joints. De tweede groep aan een lage dosis (5,5 milligram, of het equivalent van één joint), de derde groep aan een placebo.

Vervolgens werden ze op twee vormen van creatief denken getest. Zo kregen ze vragen als ‘waar kun je een pen zoal voor gebruiken?’ om hun divergent denken of de mate waarin ze snel oplossingen voor een probleem konden bedenken, te controleren. Een andere test ging aan de hand van vragen als ‘wat is het verband tussen tijd, haar en uitrekken?’ na in hoeverre ze convergent konden denken, of ze dus het enige juiste antwoord op een vraag (in dit geval: ‘lang’) konden vinden.

Uit de resultaten bleek dat de proefpersonen die het meeste THC hadden binnengekregen, het slechtst presteerden op de denktaken.