Spring naar de content

Europa: naar de kloten

Afgelopen donderdag was uw nederige inkthoer ingevlogen door de Balie te Amsterdam, de enige en laatste tempel van het vrije woord in de Lage Landen. Het betrof een soort veredelde herenclub, met professor Paul Scheffer, schrijver van de meesterwerken Het multiculturele drama en Het land van aankomst, mijn kunst- en wapenbroeder Teun Voeten (antropologisch oorlogsfotograaf en co-auteur van mijn bestsellende pageturner Brussel Eurabia deel 2) en last but not least de Belgische geleerde Pieter Stockmans, auteur van het boek bijzonder interessante, recent verschenen boek De Jihadkaravaan. Er waren diverse mohammedaanse wijsgeren uitgenodigd maar die lieten het afweten omdat ze niet geassocieerd wilden worden met ‘islamofobe neocons’ zoals drs. Teun, professor Paul en uw eigenste schrijvende aap (ik dus). U kunt ons overigens bewonderen achter deze link.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Arthur van Amerongen

De uitbater van de Balie, de onvolprezen Yoeri Albrecht die nog met onze koning studeerde te Leiden en die mijn collega was bij het gegarandeerd advertentievrije Gutmensch-bulletin Vrij Nederland, had samen met zijn charmante rechterhand Ianthe Mosselman deze avond verzonnen met als kernthema: de radicalisering van jeugdige mohammedanen in grote kafirpoelen des verderfs als Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Parijs en Marseille. Inmiddels heeft deze vijfde colonne steun gekregen van verse manschappen uit de Levant, Afghanistan, Pakistan, Somalië en wat dies meer zij. Door Juncker the Druncker, zijn kwispelende circuspoedel Frenske en het manwijf Merkel zijn deze knapen met pomp and circumstance onthaald, op dezelfde ontroerende wijze zoals wij dat deden met de Canadese bevrijders in 1945. Tijdens het diner dat voorafging aan het debat in de Balie, waren de genodigden het roerend met elkaar eens: deze kwestie gaat nog een islamitisch staartje krijgen.

Op de verrekijk zag ik ‘s anderendaags een groep van mollige knullen uit eerder genoemde landen protesteren (met Dr. Dre-koptelefoons als oorwarmers), ik meen dat het in Stockholm was. Ze klaagden over het weer en ze vergingen van de honger! Niks deemoed, niks blijdschap. Zo’n ontstellende blijk van ondankbaarheid jegens de gastheren en -vrouwen moeten ze eens in Hongarije ventileren. Met de xenofobe nazaten van Atilla de Hun valt namelijk niet te spotten: ze spreken een vreselijke taal, koesteren een smerige keuken en de Maygaarse vrouwen dragen nog grotere knevels dan hun geslachtsgenotes op het Iberisch schiereiland en ze zijn last but not least nog stugger dan een heremiet in de Sinaïwoestijn. Ik meen dat Hongarije meer zelfmoorden heeft dan Zweden en Finland bij elkaar en de Maygaren zijn dan ook geen vrolijk volkje. Hongarije was eigenlijk alleen leuk toen het nog veilig achter het IJzeren Gordijn lag en ik er gouden tijden beleefde door de handel in panty’s. Ik begrijp dan ook heel goed dat de migranten/vluchtelingen/gelukszoekers/jihadisten zo snel mogelijk de poestaruiters willen ontvluchten want ik zou daar nu ook levend noch dood gevonden willen worden.

Het idee van Brussel om de nieuwe Europeanen via dwangquota in Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Bulgarije te parkeren is krankzinnig want ze zullen en masse zo snel mogelijk alsnog naar Duitsland afreizen.

Tijdens het debat in de Balie toonde ik mij – terwijl ik toch bekend sta als het zonnetje in huis – bijzonder pessimistisch over de toekomst van Europa. Ik benadrukte nog eens in een voor mijn doen milde en genuanceerde filippica dat de radicalisering van bijvoorbeeld de Marokkaanse jeugd vooral te maken heeft met de intrinsieke kracht van de islam, en veel minder met marxistische bullshit als Verelendung en lompenproletariaat. Ik bedoel: hoe kunnen wij over verpaupering spreken als de 14-jarige Mo in een BMW-cabrio de Telegraaf bezorgt in Amsterdam-west?

Niets menselijks is mij vreemd en ik heb het te doen met de echte vluchtelingen. Ik was vaak in Syrië, een plezant land dat qua technologische ontwikkeling echter 25 jaar achter liep op ons, en dat was nog in de relatief goede tijd voor de oorlog. De universiteiten waren een lachertje, net als de medische stand en het IT-gebeuren. De Syriërs zijn decennia lang dom gehouden door de Assads en het enige waar ze redelijk goed in zijn, is handel. Het geblaat van COA-directeur Gerard Bakker dat de Syrische vluchtelingen een enorm potentieel voor de Nederlandse samenleving, is klinkklare onzin. Ik zie hun toekomst zeer somber in. En die van Europa ook. Binnenkort zullen de voorgangers van de Linkse Kerk gaan prediken dat de radicalisering van de mohammedaanse ‘vluchtelingen’ het gevolg is van de vernederende opvang in met name Zweden en Duitsland en de traumatische klopjachten in de voormalige Oostbloklanden. Daar kunt u de klok opzetten. De islam heeft het namelijk nooit gedaan.