Hoe de VS de oorlog in Afghanistan wil uitbesteden

Jana Simmelink 18 jul 2017 Politiek

Afgelopen week hadden White House advisors Steve Bannon en Jared Kushner een ontmoeting met de oprichter van ‘s wereld meest beruchte particuliere beveiligingsmaatschappij: Blackwater. Een plan werd opgezet om Amerikaanse troepen in Afghanistan te vervangen met een huurleger. Wat blijkt: dit is niet de eerste keer dat een regering grijpt naar een geprivatiseerd leger, en daar zitten grote gevaren aan. 

Het plan voor Afghanistan werd op verzoek van Bannon en Kushner voorbereid en geopperd door Erik D. Prince, de eigenaar en oprichter van Blackwater en Stephen A. Feinberg, miljonair en eigenaar van het gigantische militaire aannemersbedrijf Dyncorp International. Het plan: de Verenigde Staten huurt een leger in om Afghanistan te ‘repareren’, een land dat sinds 2001 in oorlog met Amerika is. De voornaamste reden voor de benadering van Blackwater is dat de oorlog miljarden voor de VS kost. Een huurleger kan ervoor zorgen dat de Amerikaanse soldaten kunnen vertrekken uit de regio.

Het feit dat Bannon en Kushner Blackwater benaderden zorgt voor nogal wat controverse. In 2007 openden huurlingen van Blackwater het vuur op een plein in Baghdad, 17 burgers werden onder het toeziend oog van Prince vermoord.
Hoe onwaarschijnlijk het plan van Bannon en Kushner ook klinkt, de kans dat het goedgekeurd wordt is aanwezig. Bannon bezocht recentelijk het Pentagon om zijn plan te promoten, andere kopstukken in de geprivatiseerde militaire industrie lobbyen de afgelopen week voor steun.

Huurlingen

Het is zeker niet de eerste keer dat er plannen worden gesmeed om een oorlog over te hevelen naar een geprivatiseerd leger. Twee jaar geleden huurde de regering van Nigeria een leger in om terroristische beweging Boko Haram in te dammen. Het huurleger viel de jihadistische terroristen aan met speciale helikopters en een speciale troepeneenheid. De huurlingen kregen in enkele weken voor elkaar wat de overheid zes jaar lang probeerde: het territorium van Boko Haram zo klein mogelijk maken.

Ook Rusland, de Verenigde Arabische Emiraten en Uganda hebben gebruikgemaakt van huursoldaten. Op een bepaalde manier beantwoordt Trump met deze plannen dus aan de trend, hij bevestigd wat er de afgelopen twee decennia opgebouwd is binnen het geprivatiseerde militaire systeem.

Nadelen

Maar aan het inhuren van de zogenaamde mercenaries zijn een hoop nadelen verbonden. Allereerst is de veiligheid niet te garanderen. Zoals eerder is gebleken in Baghdad overtreedt Blackwater grenzen, waar onschuldige slachtoffers kunnen vallen. Daarnaast verliest de regering de controle over wat de militairen op Afghaans gebied uitvoeren, een particulier militair systeem heeft zijn eigen manieren van handelen.

Sean McFate, oud-uitbater van een particulier beveiligingssysteem als Blackwater benadrukt in een artikel in The Atlantic ook de voordelen: “Ze kunnen massale gruweldaden en corruptie binnen de politie voorkomen, terroristische groeperingen verjagen, vredesmissies uitvoeren, legitieme legers vergroten of de rechtsstaat afdwingen.

Toch zegt McFate tegen het inhuren van een particulier leger te zijn: “Om zo’n operatie succesvol te laten zijn vereist het een kleine groep particulieren die onder strikte omstandigheden en met streng toezicht de operatie uitvoeren. Dit is niet wat Prince zich voorgenomen heeft, hij doelt op een particulier leger dat onder één gezaghebber het land probeert te regeren.”

Of het plan van Bannon en Kushner goedgekeurd wordt moeten we afwachten, wel lijkt het met oog op eerdere prangende situaties met betrekking tot Blackwater en het motief waarom de twee adviseurs dit plan uit willen voeren een slecht idee. Op deze manier lijkt de Verenigde Staten zich te makkelijk uit een oorlog te willen wurmen, waar zij zestien jaar geleden diep in verstrikt zijn geraakt.

Reageer op artikel:
Hoe de VS de oorlog in Afghanistan wil uitbesteden
Sluiten