Spring naar de content
bron: Pixabay

Waarom de deeleconomie niet altijd duurzamer is

De laatste jaren schieten ze als paddestoelen uit de grond: bedrijven die hun toekomst zien in de sharing economy. Deze deeleconomie is al een paar jaar bezig aan een opmars. Voedsel, muziek, fietsen en auto’s worden massaal gedeeld met elkaar. Leidt minder persoonlijk (vervuilend) bezit ook tot een duurzamere economie?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Maaike Posthuma

De westerse consument begint steeds meer de voordelen in te zien van delen. Men koopt abonnementen in plaats van producten en grote auto-fabrikanten zoals Volkwagen, investeren in toenemende mate in de deeleconomie. Andrew Berkhout, directeur van Greenwheels, heeft zijn aantal abonnees de afgelopen periode flink mogen zien groeien. “De opkomst van sharing economy-bedrijven, zoals Uber, SnappCar en BlaBlaCar de laatste jaren, heeft daar zeker aan bijgedragen,” concludeert hij.

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

Minder auto’s door meer auto’s

Het delen van auto’s klinkt duurzamer dan wanneer iedereen een eigen auto zou bezitten. Men hoeft niet meer een auto voor de deur hebben staan, ook al rijdt hij maar eens per twee weken. “We willen de leefbaarheid in steden verbeteren en auto’s van de straat halen door juist auto’s op straat te zetten.” Gebruikers hebben slechts de smartphone-app nodig om weg te kunnen rijden. Dit is een welbekende techniek en de laatste tijd vooral in grote steden toegepast door oBike, Flickbike en Donkeybike.

Toekomst zonder autobezit

Hoewel minder autobezit zou leiden tot meer ruimte voor bomen en struiken op straat betekent het delen van auto’s niet automatisch dat het gebruik vermindert. Sterker nog, door het promoten van autodelen wordt autorijden juist gestimuleerd. Greenwheels richt zich in hun campagne vooral op jongeren. “Zij zijn de toekomst, en wij zouden kunnen zorgen dat ze wellicht nooit een auto kopen,” licht Berkhout toe. Een groep waarvan recentelijk bekend werd dat zij meer auto’s bezitten én gebruiken, de 65-plussers, hebben vooralsnog geen prioriteit.

CO2-uitstoot

De bedrijfsnaam Greenwheels doet vermoeden dat het bedrijf naar een groenere economie streeft. Maar, CO2-neutraal rijden staat eveneens niet hoog op het prioriteitenlijstje. Op een gegeven moment het bedrijf echter, net als alle andere bedrijven ter wereld, toch moeten geloven aan klimaatvriendelijke maatregelen. Dit besef heeft Berkhout ook: “Het is niet zozeer de vraag óf we overgaan op klimaatneutrale auto’s, maar wanneer.”

Voor nu blijken elektrische auto’s nog te duur en is het wachten op betaalbare varianten. Het bedrijfsleven toont zich bereid om te betalen voor duurzaam rijden, waar Greenwheels een aantal partnerschappen heeft met bedrijven die elektrische auto’s delen.

Verminder bezit én gebruik

Het is duidelijk dat een geheel milieuvriendelijke economie pas lukt als de consument het kan betalen. Mocht u nu al duurzamer willen leven, is niet alleen verminderen van autobezit, maar ook van autogebruik tot dan toe het beste.