Spring naar de content
bron: ANP

Westbroek boos op Buma/Stemra: ‘Zij kunnen weer feestvieren’

Dinsdagmiddag stapte CEO van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra, Wim van Limpt, op na een rapport van het College van Toezicht op Auteursrechten (CvTA). Het rapport spreekt van een dreigende situatie in de organisatie, waarbij Van Limpt te ver verwijderd zou zijn van het management. Voormalig vicevoorzitter van het bestuur en zanger Henk Westbroek spreekt van een treiterpartij.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Evi Timp

Eerder werd Van Limpt beschuldigd van financieel wangedrag, maar daarvan is volgens het rapport geen sprake. Nu stapt hij uit eigen beweging op. Ook Buma/Stemra vindt het tijd voor nieuw leiderschap. Het aftreden van Van Limpt, tijdens Prinsjesdag, deed de nodige wenkbrauwen rijzen. Zo ook bij Henk Westbroek. Op Twitter liet hij geen moment onbenut om zijn onvrede kenbaar te maken. Hij uitte zijn felle kritiek op de Volkskrant waarin de bevindingen uit het rapport -volgens Westbroek grotendeels bestaande uit leugens- klakkeloos worden overgenomen en als waarheid verkondigd.

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

“Er is hier sprake van een treiterpartij die twee jaar lang heeft geduurd en uiteindelijk zijn effect heeft gehad,” zegt Westbroek tegen HP/De Tijd. “Nu is Buma weer het clubhuis van de muziekuitgevers, zoals het de laatste 40 jaar ook was. Het is ze gelukt om iemand die de corruptie bij de wortels aanpakt af te branden.” Volgens Westbroek overheersen de muziekuitgevers de stemmen in het bestuur van Buma, omdat zij tegelijkertijd de opdrachtgevers van hun medebestuursleden zijn. Hij wijst ons op het woord Payola, speciaal uitgevonden om omkoperij in de Amerikaanse muziekindustrie te omschrijven. Payola zou volgens Westbroek evengoed gelden binnen de Nederlandse muziekindustrie, waarin Buma/Stemra een monopolie heeft.

‘Het is ze gelukt om iemand die de corruptie bij de wortels aanpakt af te branden’

‘Bestuurlijke chaos’

Een eerder onderzoek uit 2017 zorgde er al voor dat de financieel directeur Wieger Ketellapper en het hoofd juridische zaken Anja Kroeze, ook beschuldigd van financieel wangedrag, aftraden. Sindsdien zitten beiden in de ziektewet. “Na het oorspronkelijke onderzoek volgde er een gruwelijke ruzie in het bestuur,” zegt Westbroek. “Als vicevoorzitter heb ik mij uitgesproken over de bestuurlijke chaos, maar dat werd mij niet in dank afgenomen. Er werd veel druk op mij gezet om vroegtijdig af te treden, wat het einde voor van Limpt zou betekenen.”

Het tweede onderzoek, gepubliceerd op 18 september, vond plaats toen Westbroek niet langer in het bestuur zat. “In het rapport staat dat van Limpt stout is geweest, omdat hij businessclass vliegt. Ik heb drie directeuren meegemaakt: en zij vlogen allemaal businessclass. Ook de beschuldiging omtrent een privé golflidmaatschap van 40.000 euro is onzin. Dit lidmaatschap dient voor het jaarlijkse golftoernooi van de organisatie: overigens een initiatief van Ketellapper”, aldus Westbroek. “Dat tweede onderzoek is vreemd genoeg al fietsend verricht, want één van de onderzoekers was met de fiets op wereldreis. Hij is trouwens nog steeds niet thuis. Het rapport zou al op 1 juli worden gepresenteerd, maar ja… als je aan het fietsen bent en tegelijkertijd een rapport moet schrijven schiet dat natuurlijk niet zo op.”

Volgens Westbroek wilde het bestuur Wim van Limpt neerzetten als ‘de boef’. Een onterechte personificatie vindt Henk: “Ik heb nooit een betere directeur meegemaakt. Zijn enige zwakte is dat hij geen politicus is. Als je het dan op moet nemen tegen die ratten van een uitgevers -sorry, maar een ander woord heb ik niet- heb je weinig kans. Zij kunnen nu weer feestvieren, want ze hebben hun geliefde clubhuis terug.”

‘Niet veel mensen zagen het aankomen’

Harm Groustra, de woordvoerder van Buma/Stemra, noemt het aftreden van van Limpt een keuze van Wim zelf. “Hij was aangesteld om een aantal veranderingen bij Buma in gang te zetten. Daar hoorde onder meer een herstructurering bij. Mede door het rapport is hij tot de conclusie gekomen dat de organisatie nu baat heeft bij een ander soort leiderschap. Als je je afvraagt of er al een nieuwe CEO is gevonden: is het antwoord nee.” Het aftreden van een directeur zorgt voor de nodige commotie binnen de organisatie. Groustra vertelt: “Je kunt begrijpen dat dinsdag een bijzondere dag was voor iedereen. Niet veel mensen zagen het aankomen, maar uiteindelijk heeft iedereen er baat bij als Buma/Stemra een organisatie is waarin zo weinig mogelijk onrust is.” Volgens Groustra is de publicatie op Prinsjesdag puur toeval en zat er geen doordachte strategie achter. Westbroek denkt anders over deze timing (“Leer mij hoe je rapporten onder de tafel moet vegen”).

Over de uitspraken van Westbroek zegt Groustra dat die geheel voor zijn eigen rekening zijn. Groustra: “Het onderzoek stelt definitief vast dat er bij Buma/Stemra geen sprake is geweest van malversaties of fraude.” Op individuele personen (Ketellapper en Kroeze) kan hij niet ingaan. “Het is uiteindelijk aan de arbodienst die gaat over de vraag of er wel of geen sprake zal zijn van re-integratie.” Ook vertelt hij ons dat de structuur van de organisatie sinds juni dit jaar al is gewijzigd. In de nieuwe structuur, waarbij een Raad van Toezicht is ingesteld, is sprake van meer onafhankelijke bestuurders. De auteurs en uitgevers zitten inmiddels alleen nog in de Raad van Toezicht en niet meer in het directe bestuur.

Onderwerpen