Spring naar de content
bron: screenshot appgroep borrelvd

FVD-jongeren ‘fascistisch’ en ‘antisemitisch’ in appgroepen

Binnen de JFVD, de jongerenbeweging van Forum voor Democratie, is sprake van ‘rechts-radicaal gedachtengoed’. Dat schrijven bezorgde leden aan het bestuur. In speciale appgroepen worden volgens hen structureel ‘fascistische’ en ‘antisemitische’ uitspraken gedaan. Het hoofdbestuur van FVD stelt een intern onderzoek in naar de kwestie. Ton F. van Dijk kreeg de apps in handen en doet verslag.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Ton F. van Dijk

De bezorgde JFVD leden uiten hun onvrede in een anonieme brief van 17 april j.l. aan zowel het bestuur van de JFVD als het landelijke hoofdbestuur van Forum voor Democratie onder leiding van Thierry Baudet. De identiteit van een aantal ‘klokkenluiders’ is bij HP/De Tijd bekend. Men schrijft:

“Wij maken ons grote zorgen over JFVD-leden die al dan niet openlijk rechts-radicaal gedachtegoed aanhangen. Het gaat daarbij niet alleen om actieve leden, maar ook om leden die bepaalde ondersteunende- of bestuursfuncties hebben en in nauw contact staan met het landelijke bestuur van de JFVD. Het gaat om uitingen die overeenkomen met autoritaire, fascistische en/of nationaal-socialistische denkbeelden, inclusief antisemitisme, homofobie en racistisch imperialisme.”

Abboneer op een lidmaadschap

Flinke korting op een digitaal jaarabonnement

Sluit nu voordelig een abonnement af en maak kennis met de journalistieke kracht van HP/De Tijd. (Op elk moment opzegbaar.)

Word abonnee

De brief heeft betrekking op appgroepen van FVD-leden als ‘Borrelvd’, maar ook om bijvoorbeeld de officiële Forum-appgroep ‘Hub Zuid-Holland’.

Anne Frank
Bron: Appgroep leden JFVD
Bron: Appgroep leden JFVD

In de appgroepen van JFVD leden is volgens de briefschrijvers sprake van het ‘verheerlijken’ van terroristen als Anders Breivik (Utøya, 69 doden) en Brenton Tarrant (Christchurch, 51 doden), beiden verantwoordelijk voor gruwelijke, politiek gemotiveerde aanslagen. De bezorgde leden: “Dit gaat niet om ironie. Het is walgelijk en onacceptabel.”

Breivik en Tarrant
Bron: Appgroep leden JFvD

Volgens de briefschrijvers is er een direct verband tussen de aanhangers van het extreem-rechtse gedachtengoed en de leiding van Forum voor Democratie: “De rechts extremistische uitingen zijn vooral in niet-officiële groepsapps gedaan, maar er is een onomstotelijke link tussen FVD vast te stellen, doordat de uitspraken worden gedaan door FVD/JFVD-leden, inclusief leden met bestuursfuncties. Het bewijs is vastgelegd en bijgevoegd in de Intern Openbare Discussienota.” 

Bron: Appgroep leden JFVD
Bron: Appgroep leden JFVD

De interne nota met daarin de gewraakte apps is tevens in bezit van HP/De Tijd en bevat ruim 80 pagina’s met voornamelijk teksten uit de appgroep genaamd ‘Borrelvd’. Daaronder bevinden zich extreem-rechtse en anti-Joodse uitlatingen. Zo wordt – volgens de bezorgde leden – ondermeer het bij Nazi’s (destijds) populaire Horst Wessellied ten gehore gebracht in een audiobericht.

Horst Wessellied
Bron: appgroep leden JFVD

Het bestuur van de JFVD laat in een schriftelijke reactie op de brief weten dat men niet van plan is de leden om wie het gaat te royeren, zoals door de klokkenluiders wordt gevraagd:

“We hebben een groot aantal screenshots bekeken waarvan een aantal inderdaad een zeer laakbare inhoud heeft. Het bestuur van JFVD vraagt zich af waarom de briefschrijvers niet (veel) eerder aan de bel hebben getrokken. Sommige appjes dateren uit 2017 en 2018. Drie jaar is een lange tijd om zorgen in dezen niet te uiten.”

“Hoewel de appjes – op een enkele na – niet in door JFVD beheerde appgroepen zijn gedaan, zullen wij daar waar nodig, nu deze informatie ons bereikt heeft, actie ondernemen. Wij gaan in gesprek met de mensen die deze uitspraken hebben gedaan, al dan niet over de voortzetting van hun functie, maar gaan echter niet in op jullie eisen tot royement van een vijftiental JFVD-leden.”

Bron: Appgroep leden JFVD
Bron: Intern Openbare Discussienota
Bron: Appgroep leden JFVD

Volgens de verontruste briefschrijvers hebben zij geen enkele reactie van politiek leider Baudet ontvangen. Lennart van der Linden van het hoofdbestuur van Forum voor Democratie laat in een reactie aan HP/De Tijd weten:

“Het hoofdbestuur van Forum heeft de zaak maandag besproken. De uitingen die u naar buiten brengt zijn walgelijk, maar we willen geen gedachtenpolitie zijn voor dingen die mensen privé doen. Wel is één van de betrokkenen die een formele rol binnen de JFVD had meteen uit zijn functie gezet.”

Van der Linden zegt verder: “Het hoofdbestuur gaat een onderzoek in stellen en kijken om welke leden het gaat, wat er precies gezegd is en welke consequenties dat dient te hebben. Dat moet op een zorgvuldige manier gebeuren op basis van hoor- en wederhoor. Daarna zullen wij beslissen wat de maatregelen en consequenties voor individuele leden zullen zijn. Dat kan zijn een vermaning, een schorsing of zelfs eventueel een royement.”

De uitingen die u naar buiten brengt zijn walgelijk, maar we willen geen gedachtenpolitie zijn voor dingen die mensen privé doen.

Lennart van der Linden, voorzitter dagelijks bestuur Forum voor Democratie

Word lid van HP/De Tijd