Spring naar de content
bron: anp

CDA stelt EP-lid Toine Manders onder curatele met jaarlijks gesprek over integriteit

CDA-Europarlementariër Toine Manders krijgt jaarlijks een functioneringsgesprek met de partijleiding waarin het onderwerp ‘belangenverstrengeling’ met hem zal worden besproken. Aanleiding voor deze ongewone maatregel van het landelijk partijbestuur is een recente publicatie van Ton F. van Dijk waaruit blijkt dat Manders zijn schoonzoon op kosten van het Europees parlement inhuurde als medewerker. Ook komt het CDA met een ‘integriteitscoördinator’ die dit soort kwesties in de toekomst moet voorkomen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Ton F. van Dijk

Het CDA meldt in een schriftelijke verklaring aan HP/De Tijd dat het de kwestie-Manders uitgebreid heeft onderzocht. Het partijbestuur schrijft: “Woensdag 12 mei heeft het CDA een onderzoek ingesteld inzake de heer Toine Manders die de vriend van zijn dochter in dienst heeft voor 14 uur per week met een salaris van 940 euro per maand.”

Naar aanleiding van de kwestie zocht interim-partijvoorzitter Marnix van Rij ondermeer contact met het presidium van het Europees parlement, zo blijkt uit de verklaring.

Daarop liet het voorzitterschap in Brussel weten dat het inhuren van een schoonzoon door Manders ‘strikt’ genomen niet ‘verboden’ is, maar dat er wel degelijk sprake is van ‘mogelijke belangenverstrengeling’ en dat het Europees parlement in een dergelijk geval zal overgaan tot het ‘herhaaldelijk’ controleren of door de schoonzoon ook écht werkzaamheden zijn verricht. 

Eerder al liet Toine Manders naar aanleiding van de publicatie – en onder druk van de partijleiding – weten het contract met zijn schoonzoon te beëindigen. Zo bleek CDA-delegatieleider Esther de Lange niet op de hoogte van de familierelatie en sprak zij tegenover HP/De Tijd van een ‘constructie’.

Het CDA-partijbestuur zegt daarover nu: “Wij vinden dat een politicus van het CDA zich niet in grijs gebied mag bewegen. Daarom concluderen wij dat de reactie van de heer Manders om het contract met de vriend van zijn dochter niet te verlengen per augustus passend én nodig is.”

Wij vinden dat een politicus van het CDA zich niet in grijs gebied mag bewegen. Daarom concluderen wij dat de reactie van de heer Manders om het contract met de vriend van zijn dochter niet te verlengen per augustus passend én nodig is

Partijbestuur CDA

Men vervolgt: “Ook is het helder voor het CDA dat dit in de toekomst niet nogmaals mag gebeuren. Daarom heeft de interim-partijvoorzitter de heer Manders verzocht zich ervan te vergewissen dat de in dienst zijnde personeelsleden niet tevens andere dienstbetrekkingen vervullen waar de schijn van belangenverstrengeling zich kan voordoen.” 

Manders hoeft van de CDA-top het met de inhuur gemoeide Europese geld niet terug te betalen. Dit omdat volgens het partijbestuur de schade al is aangericht en het ontstane beeld van belangenverstrengeling niet meer kan worden weggenomen. 

In de verklaring staat: “Wij beseffen dat daarmee helaas niet met terugwerkende kracht alle schijn van belangenverstrengeling en het beeld dat is opgeroepen met de aanstelling als lokaal medewerker van de vriend van zijn dochter wordt weggenomen. Echter ook het eventueel terugbetalen van de betalingen aan de vriend van zijn dochter zal dit beeld niet wegnemen.”

Wij beseffen dat daarmee helaas niet met terugwerkende kracht alle schijn van belangenverstrengeling en het beeld dat is opgeroepen met de aanstelling als lokaal medewerker van de vriend van zijn dochter wordt weggenomen

Partijbestuur CDA

Toch blijft de integriteitskwestie rond Toine Manders niet zonder gevolgen voor het CDA-lid van het Europarlement. Het onderwerp integriteit en belangenverstrengeling wordt voortaan jaarlijks door de partijtop aan de orde gesteld in een persoonlijk functioneringsgesprek met Manders, die daarmee in feite op dit punt door het CDA onder ‘curatele’ wordt gesteld.

Het CDA schrijft daarover: “Ook zal de consequentie zijn dat dit onderwerp jaarlijks een onderwerp wordt van zijn functioneringsgesprek. Samen hebben we als CDA de verantwoordelijkheid integriteit hoog op de agenda te zetten en te houden. Daar zullen wij ons gezamenlijk voor blijven inzetten en daarin willen we ook een lerende organisatie zijn en blijven waarbij we elkaar spiegelen én aanspreken op situaties waar de schijn van belangenverstrengeling aan de orde is of mogelijk kan zijn. Het in dienst hebben van een naasten van een eigen familielid maakt daar absoluut onderdeel van uit en moet niet langer kunnen voorkomen.”

Abboneer op een lidmaadschap

HP/De Tijd heeft een gratis app

Ontvang dagelijks actuele achtergrond, opinie en inspiratie op het nieuws op uw smartphone of tablet. Lees de actuele columns van onze website, blader door de laatst verschenen nummers en krijg exclusief toegang tot eerdere edities.

Download de app

Ook zal de consequentie zijn dat dit onderwerp jaarlijks een onderwerp wordt van zijn functioneringsgesprek

Partijbestuur CDA

Ten slotte kondigt de partij een nieuwe functionaris aan: de ‘coördinator integriteit’.

“Overigens geldt los van deze casus dat het CDA het thema integriteit de komende periode versterkt zal agenderen in diverse gremia. Onder meer is een werkgroep integriteit aan de slag geweest de afgelopen periode die het hele integriteitsbeleid, de interne partijverklaring alsook de bestaande gedragscode tegen het licht heeft gehouden. De daarmee gepaard gaande aanbevelingen zullen ter harte worden genomen. Zo worden de werkzaamheden inzake integriteit belegd bij een coördinator integriteit.”