Oplossing /Krak oktober 2012

De oplossingen van de hersenkrakers uit HP/De Tijd 06 vindt u hier.