Spring naar de content

‘Georgië en de Oekraïne weren uit de NAVO’

‘Om de relatie met Rusland goed te houden, moet de NAVO niet worden uitgebreid met Georgië en de Oekraïne’. Aldus VVD-coryfee Frits Bolkestein. Wat vinden andere partijen hiervan?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Roy Kramer, woordvoerder Tweede Kamerfractie D66: “Wij neigen naar de stelling. Wat wij ons afvragen: is het een keuze vóór de NAVO, of tegen Rusland? Nu lijkt het op een keuze tegen Rusland. We moeten oppassen dat we Rusland niet van ons laten vervreemden door deze kwestie op de spits te drijven. Op den duur is lidmaatschap van Georgië en de Oekraïne misschien best mogelijk, maar dan moeten er eerst democratisering en hervormingen plaatshebben in die landen. En ze moeten een stuk stabieler worden.”

Maarten Haverkamp, Tweede Kamerlid CDA: “Het is niet Rusland die bepaalt wie er lid wordt van de NAVO, dat doet de NAVO zelf. Rusland heeft hier niks mee te maken. Wij vinden dat Georgië en de Oekraïne op termijn lid mogen worden. Alleen, nu nog niet. De speciale NAVO-Georgië-commissie helpt Georgië met voorbereiden. Het is wel zo dat meneer De Hoop Scheffer hier iets enthousiaster over was dan wij. Want had dat nu al moeten worden aangeboden aan Georgië? De Oekraïne is in ieder geval nog niet zo ver.”

Femke Halsema, fractievoorzitter Tweede Kamer GroenLinks: “GroenLinks is tegen uitbreiding van de NAVO met de Oekraïne en Georgië. De uitbreiding geeft extra spanningen in de relatie met Rusland. Ook de instabiele situatie in Georgië is problematisch: artikel 5 van de NAVO – een aanval op één is een aanval op allen – verplicht de bondgenoten immers elkaar militair te hulp te schieten. Een gewapende confrontatie met Rusland is natuurlijk onvoorstelbaar. GroenLinks wil dat de NAVO prioriteit geeft aan nucleaire ontwapening en tegengaan van proliferatie van kernwapens. Op termijn kan de NAVO opgaan in een EU-veiligheidsorganisatie.”

Joël Voordewind, Tweede Kamerlid ChristenUnie: “We zijn het gedeeltelijk eens met de stelling, niet om de relatie met Rusland goed te houden, maar omdat de democratisering, mensenrechten en defensie-apparaat nog niet op orde zijn. Intussen moet de NAVO hen wel bijstaan in de voorbereiding op toekomstig lidmaatschap. Dus wel een pas op de plaats. Ik heb eerder voorgesteld om een voorfase in te bouwen voordat beide landen kandidaat-lid van de NAVO kunnen worden.”