Spring naar de content

Is de bijstand echt te laag om rond te komen?

Dinsdag bleek uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de gemiddelde Nederlander vindt dat een gezin met kinderen niet behoorlijk kan rondkomen van een bijstandsuitkering. Die zou dus omhoog moeten. Wat vindt politiek Den Haag hiervan? Een rondje langs de partijen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Redactie

De meeste Nederlanders vinden dat iemand naast onderdak, eten en kleding ook geld moet hebben voor sport, recreatie, het vieren van verjaardagen, een mobiele telefoon, televisie en computer met internetaansluiting. En vooral bij eenoudergezinnen of paren met kinderen lukt dit vaak niet, aldus de gemiddelde Nederlander.

De ChristenUnie wil gaan onderzoeken of het daadwerkelijk zo slecht is gesteld met mensen die moeten leven van een bijstandsuitkering. De partij zegt daarover nog ‘geen signalen’ te hebben ontvangen. De SP vindt dat het sociaal minimumloon omhoog moet en daaraan gekoppeld de uitkeringen. SP-Kamerlid Sadet Karabulut vindt het onbestaanbaar dat er in een ‘superrijk land als Nederland’ zoveel armoede bestaat en dat daar door het kabinet niets aan wordt gedaan. “Je moet fatsoenlijk kunnen rondkomen en je kinderen kunnen opvoeden. En daar hoort zeker ook een computer met internet bij, voor school, om dingen op te zoeken. Daarnaast zouden uitkeringsgerechtigden niet meer afhankelijk moeten zijn van bureaucratische regelingen. Ook de Partij voor de Dieren wil dat de bijstand omhoog gaat. “Een bijstandsuitkering moet inderdaad een basisniveau van voorzieningen kunnen garanderen. Daartoe zou naar de huidige maatstaven de bijstand omhoog moeten. Wel vinden we dat bijstand alleen moet toekomen aan mensen die objectief gezien niet in staat zijn een zelfstandig inkomen te genereren.”

De andere partijen hebben (nog) niet gereageerd op het onderzoek van het SCP, maar hebben in hun partijprogramma op hun website bijna allemaal wel iets te zeggen over de bijstand en armoede, met uitzondering van ToN, PVV en SGP.

CDA

PvdA

GroenLinks

D66

VVD