Spring naar de content

En weg is uw moslimangst!

Goed nieuws voor de groeiende groep mensen die bang zijn voor moslims. Via de website moslimangst wordt u snel en doeltreffend geholpen. In de cursus komen gedragstherapie, angstinzicht, ontspanningsoefeningen, en informatie over specifieke moslimsituaties aan de orde. Er is zelfs een moslim-nabootser waarmee de cursist een heus gebed kan meemaken. Arnoud Boer, kandidaat-raadslid van GroenLinks in Den Haag, is initiatiefnemer van deze cursus, maar wenst desondanks niet in het kamp van moslimknuffelaars te worden ingedeeld.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Redactie

Meneer Boer, waarom bent u deze cursus gestart?
“Naar aanleiding van de Kamervragen van de PVV. Ik dacht dat het eerst om een grap ging. Je kunt toch niet in een lied uit 1993 van Kinderen voor Kinderen zien dat Nederland overgenomen wordt door de islam? Toen de vragen serieus bleken, vond ik dat er iets tegenover gezet moest worden.”

Hebben zich al mensen aangemeld?
“Het is niet echt, ik probeer zo wat los te maken. Klaarblijkelijk genoeg reden voor mensen om serieus en soms onaangenaam te reageren op het weblog. De luchtigheid van mijn grap komt klaarblijkelijk niet helemaal aan.”

Is de angst voor moslims irrationeel?

“Als mensen in Nederland kennis zouden nemen van hun moslim-buurman of -buurvrouw, komen ze erachter dat zij net als christenen, joden en anders- of niet-gelovigen hetzelfde najagen: huisje, boompje, beestje en goede kansen voor hun kinderen.”

De integratie vergaat niet geheel vlekkeloos…
“Ik ontken niet dat er wel spanningen zijn. Ik wens ook niet in de kamp van moslimknuffelaars te worden ingedeeld. Maar als ik zie dat er op mijn blog moslims over een kam geschoren worden met Mohammed B.,
vind ik wel dat dat wat tegengas moet krijgen.”

Er wordt op uw blog niet altijd [[popup file=”2009-11/afbeelding_13_copy1.png” description=”even mals” align=”inline” ]] gereageerd.
“Het is leerzaam om te zien dat mensen tot zo over hun oren haat koesteren jegens moslims.”

Vind u dat terecht?
“Nee, die moslimangst vind ik niet terecht. Generaliseren is niet verstandig. Dat homoseksuelen soms worden bedreigd door Marokkaanse jongeren, daar moet je niet alle moslims op afrekenen. Daarnaast is het maar de vraag of die jongeren dat doen vanwege hun geloof. En om af te kondigen dat Nederland overspoeld wordt door moslims en wordt overgenomen door de islam als politieke ideologie. Dat doet geen recht aan de huidige
situatie in Nederland.”

Het gaat in uw stad Den Haag toch ook niet overal geweldig?
“Dat klopt. Ik zie in Den Haag allochtone jongeren van de tweede en derde generatie die helaas nog niet altijd slagen in de maatschappij omdat ze enerzijds niet goed zijn opgeleid of de taal niet voldoende machtig zijn.
Anderzijds worden ze gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. We moeten ze kansen bieden op opleidingen en werk in plaats van ze te veroordelen op basis van geloof.”

“[[popup file=”2009-11/stop_de_islamisering.png” description=”Stop de islamisering” align=”inline” ]],”roept Geert Wilders.
“Dat vind ik onzinnig. Het zou dan zo zijn dat er een plan is om Nederland te islamiseren. Dat complot is er volgens mij helemaal niet.”