Spring naar de content

Advies Benzakour: stem niet op de PvdA

De PvdA is niet de Partij van de Allochtonen en is dus ook geen allochtone stem waard. Dit advies werd u aangeboden door Mohammed Benzakour, Miriyam Aouragh (research fellow Oxford University), Ilhan Akel (directeur Nederlands Centrum Buitenlanders), Salima Belhaj (fractievoorzitter/lijsttrekker D66 Rotterdam), Marion Bloem (schrijfster), Brahim Bourzik (Landelijke Beraad Marokkanen), René Danen (voorzitter Nederland Bekent Kleur), Layla Hacena (voorzitter Participatie Team Rotterdam), Peyman Jafari (politicoloog Universiteit van Amsterdam), Chris Keulemans (schrijver), Halim el Madkouri (programmamanager Forum), Mohammed Rabbae, (oud-Kamerlid GroenLinks), Wasif Shadid (emeritus hoogleraar interculturele communicatie), Ivan Wolffers (schrijver, arts en hoogleraar VU), Nuweira Youskine (islamologe en journaliste). Maar waarom moeten allochtonen zich afkeren van de PvdA? Omdat de partij weigert stelling te nemen tegen het rechts-conservatieve populisme, aldus Benzakour.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Redactie

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

Nederland is Nederland niet meer volgens Benzakour. Waren we ooit zo’n open samenleving, daar is nu niets meer van over. Onze hang naar ‘liberaal pluralisme’ is volgens hem verworden tot een ‘kleffe saamhorigheid, terwijl de vox populi de scepter zwaait in Den Haag’. Als je in Nederland rondloopt, klaagt hij, ruik je de spruitjeslucht van de jaren vijftig weer. Benzakour (geboren in 1972) c.s. ziet dit vooral terug in de Nederlandse afkeer jegens moslims, die veel groter is dan de VS en Groot-Brittannië.

We zijn bang en er is sprake van een ‘Telegrafisering’ van de samenleving, meent Benzakour die ten bewijze – uiteraard – de toetreding van Wakker Nederland en PowNed tot het publieke bestel aanhaalt. Waar zagen we deze zienswijze eerder?

Enfin, Benzakour ziet voorts dat in de PvdA-integratienota Verdeeld verleden, gedeelde toekomst wordt vergeten de overlast van niet-westerse allochtonen in historisch perspectief te plaatsen, en dat culturele misstanden voortaan worden benoemd en ‘keihard’ aangepakt.

“Beseft de partij dan niet dat een culturele focus al gauw als excuus werkt voor een racistisch discours daar waar geen andere verklaring geboden wordt dan het enkelvoudige feit dat hier sprake is van mensen van een andere religie en komaf? Hoe dat excuus precies uitwerkt, lezen we dagelijks in de krantenkolommen en zien we aan de polls van de PVV.”

Hij ziet dat de PvdA is losgeraakt van zijn wortels: het verheffen van de zwakkeren, in dit geval de  allochtonen.

Hoe vallen sociaal zwakkeren te verheffen als telkens hun religieuze identiteit verdacht wordt gemaakt en, steeds vaker, gekrenkt – onder de vlag, natuurlijk, van ‘vrijheid van meningsuiting’? Alle statistieken wijzen erop dat allochtonen gemiddeld het slechtste onderwijs genieten en gemiddeld in de erbarmelijkste wijken wonen – dáár is werk aan de winkel. Met nieuwbakken etiketten als ‘Nieuwe Nederlanders’ kom je er niet.

En daarom, meent Benzakour, moet de allochtone (moslim-) burger niet op de PvdA stemmen, maar op een progressieve partij.

Arme, arme Wouter Bos.

Onderwerpen