Spring naar de content

SP heeft geen spijt van accepteren geld uit China

De SP is niet van plan alsnog afstand te doen van de geheime gift van 400.000 gulden die de partij in de jaren zeventig kreeg uit het China van Mao. Dat zegt SP-penningmeester en partijbestuurslid Rosita van Gijlswijk in HP/De Tijd deze week. Mede dankzij het geld uit China werd de SP de op afstand rijkste politieke partij van Nederland. Inmiddels bedraagt het eigen vermogen van de partij ruim 6,5 miljoen euro.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Roelof Bouwman

Daan Monjé, tot zijn overlijden in 1986 partijleider van de SP, kreeg de gift van 400.000 gulden aangeboden tijdens een bezoek aan Peking, in het voorjaar van 1971. Het geld, dat werd uitbetaald in dollars, moest korte tijd later worden opgehaald in de haven van Kopenhagen. De Chinezen financierden destijds wereldwijd pro-maoïstische groepen, in de hoop dat die een alternatief zouden gaan vormen voor de ‘oude’, traditionele communistische partijen, die doorgaans loyaal waren gebleven aan de Sovjet-Unie.

Mede dankzij de gift uit Peking was de SP in 1976 in staat om een eigen partijkantoor in Rotterdam aan te schaffen. De aankoopsom van 422.500 gulden werd destijds contant door Monjé voldaan. De SP telde op dat moment slechts enkele honderden leden.

Uit een reconstructie van HP/De Tijd deze week blijkt ook dat de SP zich in de jaren zeventig schuldig maakte aan het zwart uitbetalen van partijfunctionarissen. Een deel van het zwarte geld werd indertijd gewit met behulp van kwitanties waarmee SP-leden verklaarden een donatie aan de partij te doen. Het geld werd echter nooit opgeëist.

Volgens de meest recente jaarrekening van de SP bezit de partij momenteel een eigen vermogen van 6.569.300 euro. In werkelijkheid is de SP echter nog aanzienlijk rijker, omdat de dertien panden die de partij inmiddels bezit voor de aanschafprijs op de balans staan (in totaal ruim 1,4 miljoen euro) en niet voor de veel hogere WOZ-waarde.

Het regime van de aanvankelijk door de SP bewonderde Mao kostte aan naar schatting 65 miljoen Chinezen het leven. De nieuwe SP-lijsttrekker Emile Roemer liet HP/De Tijd weten dat hij niet wenst te reageren op de suggestie om de donatie uit China alsnog af te staan aan – bijvoorbeeld – Amnesty International. SP-penningmeester Rosita van Rijswijk vindt het daarvoor te lang geleden. “Wat moet ik er verder mee? Ik was zelf destijds nog niet eens geboren.”