De FLDS in het kort

import polygamisten 15 jul 2010 Leven

De Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints is een van de grootste fundamentalistische mormonengemeenschappen terwereld. Volgens schattingen heeft de polygamistische sekte zo’n tienduizend volgelingen, die voor het overgrote deel in de Verenigde Staten wonen. Veruit de grootste gemeenschap is gevestigd in de zustergemeenten Hildale, Utah en Colorado City, Arizona, die vroeger samen Short Creek heetten. Hier wonen de gewone mensen van de FLDS, die veel van het kapitaal van de sekte verdienen.

De elite is sinds enkele jaren gevestigd in de Yearn for Zion Ranch, net buiten Eldorado, Texas. Ook in Canada woont een groep. De leden geloven heilig in polygamie:voor ultieme verlossing moet een man metminstens drie vrouwen trouwen. Zodra een vrouw op huwbare leeftijd is (bij de FLDS niet zelden minderjarig), wordt zij door de profeet toegewezen aan een man. Vanaf dat moment is haar voornaamste taak om voor zoveel mogelijk nageslacht te zorgen.De vrouw is ondergeschikt aan haar man en zal haar ‘zustervrouwen’moeten dulden.

De gemeenschap staat onder leiding van een ‘profeet’, een rol die sinds 2002 werd vervuld door Warren Jeffs. Hij werd in 2007 veroordeeld wegens medeplichtigheid aan seksueel misbruik. De afgelopen maanden zijn ook enkele andere FLDS-mannen tot gevangenisstraffen veroordeeld wegens seksueel misbruik van kinderen en bigamie. Profeet Jeffs zit inmiddels een straf uit van tien jaar, en een volgende rechtszaak tegen hem staat gepland voor november 2010.Hoewel Jeffs officieel afstand heeft gedaan van zijn functie als president van de FLDS, staat een afbeelding van de profeet bijzijn trouwe volgelingennog altijd op de schoorsteenmantel.

Reageer op artikel:
De FLDS in het kort
Sluiten