Een nieuwe hoofdredacteur

import vooraf 3 feb 2011 Leven

Grote kans dat u dit overslaat. Ik lees zelf ook zelden editorials. Een blad moet zich bewijzen door de kracht van zijn verhalen. Maar zolang we op deze manier HP/De Tijd openen, is dit wel een mooie gelegenheid om me als nieuwe hoofdredacteur van dit blad even aan u voor te stellen. Want u, de lezer, neem ik hoogst serieus.

Ik vind het een eer om een roemrijk opinieblad als HP/De Tijd te gaan leiden. Ik geloof heilig dat er in dit land nog behoefte is aan het geluid dat wij vertolken. Ik was politiek verslaggever in Den Haag toen Fortuyn daar alles op z’n kop zette en heb vanuit diverse andere journalistieke functies mogen aanschouwen hoe Nederland sindsdien in verwarring is. Ik zal er geen doekjes om winden: ik zou mijn lot niet blindelings toevertrouwen aan de linkse bestuurders die ik ken, maar ik vind deze gedoogregering een belediging voor het fatsoen.

Ik beschouw mezelf geheel in de traditie van HP/De Tijd als vrij en ongebonden. Niet links, niet rechts. Eerder progressief dan conservatief. Nieuwsgierig en behept met een gezonde achterdocht jegens het gezag.

Ik begrijp dat minister Leers via de rechter jurisprudentie zoekt om te voorkomen dat alle asielzoekers die lang doorprocederen uiteindelijk in Nederland mogen blijven. Maar een veertienjarig meisje dat hier tien jaar is opgevoed en naar school gaat, stuur je niet naar een land waar ze – in het meest gunstige geval – achter een sluier moet verdwijnen. Helemaal als de Tweede Kamer slechts een politiemissie naar datzelfde land durft te sturen onder bescherming van vier straaljagers en een paar honderd zwaarbewapende militairen. Hoezo veilig?

HP zal blijven schrijven over dit soort zaken, over de grote en de kleine politiek, maar ook over wat mooi en lelijk is in dit land en in Londen, Berlijn en New York; over de beste boeken, films, muziek en theaterstukken en over uw en onze worsteling met het leven.

Ja, we gaan door moeilijke tijden, net als alle bladen en kranten. Maar we hebben hoop op een mooie toekomst. We hebben een stevige website en u kunt ons al lezen op de iPad. En die beide gaan we, net als dit blad zelf, de komende tijd nog veel beter maken. We verheugen ons nu al op ons honderdjarig bestaan in 2014.


Frank Poorthuis (f.poorthuis@hpdetijd.nl)

Reageer op artikel:
Een nieuwe hoofdredacteur
Sluiten