Spring naar de content

De kiezer is een klungel

Kiezers die willen bezuinigen op cultuur stemmen D66 en voorstanders van marktconforme huren zoeken hun heil bij de SP. Wat gaat er schuil achter de jongste opiniepeiling van Maurice de Hond?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Roelof Bouwman

Het percentage is niet elke keer exact even hoog, maar uit opiniepeilingen blijkt al sinds jaar en dag dat een grote minderheid dan wel een kleine meerderheid van de Nederlanders voorstander is van herinvoering van de doodstraf. Je zou denken dat we hier te maken hebben met een standpunt waar mensen nogal aan hechten. Want luistert u bij de bakker, de slager of de kapper maar eens naar wat daar te berde wordt gebracht over – bijvoorbeeld – lieden die zich schuldig hebben gemaakt aan het verkrachten en/of vermoorden van kinderen.

Maar zodra er verkiezingen naderen, wordt in Nederland altijd alles anders, in elk geval bij de voorstanders van de doodstraf. Vandaar dat van de honderdvijftig zetels in onze Tweede Kamer er slechts twee worden bezet door volksvertegenwoordigers die – getuige hun beginselprogramma – tegen de doodstraf geen principiële bezwaren hebben. Ter opfrissing van het geheugen: we doelen hier op de parlementariërs van de SGP.

Behalve behoorlijk wat voorstanders van de doodstraf telt Nederland ook heel wat mensen die voorstander zijn van een zo restrictief mogelijk toelatingsbeleid voor vreemdelingen. Die mensen waren er, getuige diverse opinieonderzoeken, ook reeds in de jaren zeventig, toen de meeste van deze vreemdelingen nog gastarbeiders werden genoemd. Ook had je destijds politieke partijen – de sociaaldemocraten van DS’70 en de radikalinski’s van de SP voorop – die tegen de komst van deze gastarbeiders waarschuwden en protesteerden. Maar hoe vaak je – ook toen al – bij de bakker, de slager en de kapper kon horen klagen over onze ‘nieuwe Nederlanders’, voornoemde politieke partijen kregen in de jaren zeventig nauwelijks een poot aan de grond. Omdat vrijwel alle mensen die tegen de komst van gastarbeiders waren, bij verkiezingen stemden op partijen die juist vóór de komst van gastarbeiders waren.

Waarom we dit allemaal oprakelen? Omdat Maurice de Hond afgelopen weekend weer eens een peiling heeft gehouden. En omdat uit die peiling blijkt dat Nederlanders en masse stemmen op politieke partijen waarmee ze het – op hoofdpunten, ook dat nog – hartgrondig oneens zijn.

Wat je dan krijgt? Dit:
– 58 procent van de SP-stemmers is niet tegen meer marktconforme huren;
– 35 procent van de VVD-kiezers vindt het niet nodig dat het begrotingstekort volgend jaar wordt teruggebracht naar drie procent;
– 51 procent van de PvdA-stemmers heeft geen bezwaar tegen het bevriezen van de uitkeringen;
– 76 procent van de D66-stemmers is niet tegen een bezuiniging van 200 miljoen op het cultuurbudget;
– 57 procent van de PVV-stemmers en 58 procent van de SP-aanhang heeft geen bezwaar tegen een vervroegde verhoging van de pensioenleeftijd (naar 66 jaar in 2015);
– 78 procent van de CDA-stemmers en 52 procent van de PvdA-aanhang is niet tegen het korten op ontwikkelingshulp.

Al deze kiezers zou je – excusez le mot – klungels kunnen noemen. Maar laten we het daar niet bij laten. Want Maurice de Hond becijferde dit weekend ook dat maar liefst 66 procent van de Nederlanders het eens is met de stelling ‘Ik krijg schoon genoeg van al die partijpolitiek’.

Zo werkt dat dus. Eerst handenvol zand in onze democratische machine gooien, en je dan gaan beklagen over het vastlopen van de motor. Fair is anders.