Spring naar de content

Is de plastic tas binnenkort verleden tijd?

Europa moet, net als Rwanda, een einde maken aan het gebruik van plastic tassen en zakken. Dat vindt Rose Mukankomeje, directeur-generaal van het Rwandese Milieuagentschap (Rwanda Environment Management Authority).

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Nick Muller

Op de website van dagblad Trouw is haar relaas te lezen. Ze schrijft: “Sinds hun invoering in de jaren zeventig hebben plastic zakken de wereld veroverd en onomkeerbare milieuschade veroorzaakt. Alleen in Nederland worden er jaarlijks ruim een miljard zakken gebruikt, maar liefst 71 zakken per persoon per jaar. En dat terwijl de natuurlijke ontbinding van een zak duizenden jaren duurt.”

“Wereldwijd beginnen steeds meer steden en landen zich in te zetten voor een beperking van het gebruik van plastic zakken. Zo heft België een belasting op het gebruik ervan. (…) De Europese Commissie heeft eind vorige maand een ontwerprichtlijn voorgesteld die het gebruik van plastic zakken in de hele Europese Unie beoogt te verminderen. Dit voorstel biedt de lidstaten een arsenaal aan instrumenten, variërend van belastingen tot een algeheel verbod op hun gebruik. Het is een stap in de goede richting.”

Verbod
In Rwanda worden plastic zakken al enkele jaren niet meer gebruikt. En niemand mist ze, zegt Mukankomeje. “Deze ommezwaai (het afschaffen van plastic zakken – NM) heeft wilskracht gekost, maar ook veel succes geboekt. Zij heeft er onder meer toe geleid dat de Verenigde Naties onze hoofdstad Kigali hebben uitgeroepen tot de ‘schoonste stad van het Afrikaans continent’. (…) Andere landen volgen snel. Bangladesh en China zijn andere interessante voorbeelden. Dat komt omdat ontwikkelingslanden vaak op directe en zichtbare wijze geconfronteerd zijn met de gevaren van de plastic zak. (…) Rwanda heeft meerdere overstromingen gekend, veroorzaakt door rioolputten die door plastic zakken werden geblokkeerd. Er zijn mensen die daardoor hun leven hebben verloren.”

Ze sluit haar betoog af met: “Ik hoop nu dat het ook in Europa tot een mentaliteitswijziging komt. Het gebruik van plastic zakken moet omlaag. Het beste kan de plastic zak helemaal verdwijnen. Het voorbeeld van Rwanda toont aan dat dit mogelijk is.” Of ze de pas ontworpen plastic bevallingszak ook kwijt wil is niet duidelijk.

Onderwerpen