Spring naar de content

Braafste jongetje van de klas Peter Rehwinkel: het is de schuld van Twitter

Arme Peter Rehwinkel. Althans, als we het interview in de Volkskrant van vanmorgen mogen geloven. Met de beste bedoelingen zegde hij zijn baan op. Zonder van tevoren contact te hebben met zijn (potentiële) nieuwe werkgever, want ‘dat vond ik niet kies naar het college en de raad in Groningen toe. Misschien wel wat te integer, bleek achteraf, want zonder burgemeestersfunctie kwam hij niet in aanmerking voor zijn beoogde positie. En hij zou heus ‘special representative’ worden, ‘maar later had het die naam opeens niet meer.’

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door De Redactie

Het klinkt als een klassiek geval van pestgedrag tegen het braafste jongetje, dat zo goed zijn best doet om het iedereen naar de zin te maken, maar door het alfamannetje van de klas wordt buitengesloten. Opvallend is ook wat Rehwinkel als reden noemt dat hij weg wilde uit Groningen. Er was ophef over de Facebook-rellen in Haren van december 2012, maar daar maakte de burgemeester zich in eerste instantie niet druk om. “In officiële rapporten kreeg ik steeds een gunstige evaluatie.” Wat Rehwinkel dan deed besluiten dat het tijd was om te vertrekken? “Maar in de beeldvorming op Twitter werd dat anders. Ik vroeg me steeds vaker af: wat is er aan de hand in Groningen?”

We laten deze zinsnede even op ons inwerken. De ‘beeldvorming op Twitter’?! Beeldvorming is uiteraard belangrijk, maar kritiek hóórt toch bij elke politiek-bestuurlijke functie? Wie op een podium gaat staan in de grootste stad van Noord-Nederland, laat die zich werkelijk beïnvloeden door de beeldvorming op Twitter? De digitale koffieautomaat, waar vervelende collega’s het hoogste woord voeren, net als vroeger de brutaalste kinderen op het schoolplein? En bepaalt Twitter ‘wat er aan de hand is in Groningen’?

Blijkbaar wel. Rehwinkel had bovendien een innige verhouding met het sociale medium. Zo werd hij in 2010 uitgeroepen tot de ‘meest social’ burgemeester van Nederland. “Sociale media maken je als burgemeester meer toegankelijk en stellen je in staat verantwoording af te leggen voor waar je mee bezig bent. Ik ben hartstikke trots op deze uitverkiezing,” aldus Rehwinkel destijds.

Dat Rehwinkel veel waarde hecht aan wat er op Twitter wordt rondgebazuind, bleek ook al in februari 2012, toen Rehwinkel aankondigde een Twitterstop in te lassen. Aanleiding waren de harde en ongenuanceerde berichten op Twitter nadat Job Cohen het partijleiderschap van de PvdA had neergelegd. Waar de gemiddelde politicus zijn schouders ophaalde over dat leedvermaak, was het voor Rehwinkel reden om afscheid te nemen van Twitter, ‘omdat hij van zo’n gemeenschap geen deel meer wenste uit te maken’. Bovendien werden volgens de burgemeester ook zijn eigen tweets vaak verkeerd uitgelegd.

Rehwinkel neemt de impact van Twitter dus wel erg serieus, terwijl toch algemeen bekend mag worden verondersteld dat de politiek een (vies) spel is dat werkt volgens het adagium if you can’t stand the heat, get out of the kitchen. Daar kunnen we nu blijkbaar stay off Twitter aan toevoegen.