Spring naar de content

Hoe de Amerikaanse schalie-industrie aan zijn eigen succes ten onder gaat

De Amerikaanse schalie revolutie is heeft het land in de laatste jaren uit de crisis gesleept. Door de lage olieprijs dreigt de sector nu in te storten. Is het schalieverhaal uit?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Gerben Vlasveld

Het winnen van olie en gas door middel van fracking-technieken waarbij water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de grond worden gespoten om gesteenten te splijten en daaruit olie of gas te winnen, heeft de Verenigde Staten geen windeieren gelegd. De Amerikaanse schalie-industrie is de afgelopen jaren enorm gegroeid en wordt beschouwd als de motor achter de economische groei die het land uit de crisis heeft gesleept. Maar de olieprijs is ondertussen gekelderd, en een groeiend aantal boorplatformen kan het hoofd niet langer boven water houden.

Ironie
Ironisch genoeg is de lage olieprijs die de schalie-industrie de kop lijkt te kosten deels door het eigen succes veroorzaakt. Zoals we eerder al schreven heeft de recente prijsdaling enerzijds te maken met de stagnerende economische groei van de EU, Brazilië, Rusland en China die de vraag naar olie drukt, en anderzijds met de groeiende productie, waarvoor met name Amerika verantwoordelijk is. Aanbod groeit sneller dan vraag en dat drukt de prijs, eenvoudig gezegd.

Nu de prijs van een vat olie rond de 50 dollar blijft hangen, komen bedrijven in de Amerikaanse schalie-industrie in de problemen, in veel gevallen liggen hun productiekosten namelijk een stuk hoger dan dat. Gevolg: Amerikaanse boorplatformen sluiten massaal de deuren. Bijna honderd platformen per week, om precies te zijn.

Economische terugval
Een ineenstorting van de Amerikaanse olie-industrie, die de afgelopen jaren honderdduizenden banen heeft gecreëerd, zou een grote klap betekenen voor de nationale economie.

Volgens Steven Kopits, de directeur van Princeton Energy Advisors, zal het zo’n vaart niet lopen. “Er is op het moment een hele sterke daling in productie doordat veel schalieboorplatformen sluiten. Daardoor zal ook de olieprijs weer stijgen.” Zes maanden, zolang zal het volgens Kopits duren tot de prijs hersteld zal zijn en de Amerikaanse oliesector weer aantrekt.

Maar lang niet iedereen deelt de mening van Kopits. Hij gaat namelijk uit van een afname van de mondiale olieproductie die zo sterk is dat er een tekort op de markt ontstaat waardoor de olieprijs weer zal stijgen. Het is de vraag of de productie zo ver zal worden teruggeschroefd buiten de VS. Het winnen van schalie-olie is namelijk relatief duur ten opzichte van reguliere olieboringen. Een land als Saudi Arabië kan tegen veel lagere kosten olie winnen en toch winstgevend blijven.
Bovendien heeft Saudi Arabië geïnvesteerd in een vergroting van de productiecapaciteit met een extra twee miljoen vaten per dag, daarmee kan het de olieprijs laag houden en op die manier een wederopstanding van de Amerikaanse schalie-industrie onmogelijk maken.

Onderwerpen