Spring naar de content

Wie niet rijk wil worden, doet het beter op school

Al eerder bleek uit onderzoek dat mensen in alle leeftijdscategorieën beter leren wanneer zij daar een duidelijk doel bij hebben. Een rapport dat vorige week gepubliceerd werd door het Amerikaanse nonprofitbureau National Bureau of Economic Research, laat zien dat het ook van belang is wat dat doel is. Mensen met een altruïstisch doel zijn betere studenten dan degenen met een zelfzuchtig doel zoals veel geld verdienen. Eenvoudiger gesteld: wie niet rijk wil worden, doet het beter op school.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Door Postma

Professoren aan de universiteit van Pittsburgh en die van Toronto deden onderzoek naar de doelstellingen en drijfveren van zes duizend nieuwe studenten in Canada. De studenten die tot de beste 10 procent van hun klas behoorden kenmerkten zich door hun doelgerichte houding, bereidheid om veel te studeren en filantropische doelstellingen. Zij gaven aan te willen bijdragen aan de maatschappij. De studenten die bij de slechtst presterende 10 procent hoorden hadden gemeenschappelijk dat ze vluchtiger te werk gingen, minder nauwkeurig waren en ‘oppervlakkige’ doelstellingen hadden, bijvoorbeeld de wens om snel rijk te worden.

Dit onderzoek toont aan dat mensen met onzelfzuchtige doelstellingen beter leren, niet hoe zij later op de arbeidsmarkt presteren. Psycholoog Angela Duckworth linkt in haar boek Grit dezelfde eigenschappen aan succes, ook na de studie. Volgens haar zijn vasthoudendheid en passie, zij noemt dit ‘grit’, de belangrijkste factoren om succesvol te worden. In haar inmiddels ruim 9 miljoen keer bekeken TED Talk uit 2013 legt Duckworth ook uit waarom ‘grit’ een belangrijkere graadmeter is in het voorspellen van iemands succes dan bijvoorbeeld het IQ. Naar aanleiding van de bevindingen tijdens haar werk als wiskundedocent in New York ging Duckworth onderzoek doen naar wie er succesvol is en waarom. Het resulteerde in het in mei gepubliceerde Grit, wat gezien kan worden als een soort handboek voor haar theorie over succes.

Docenten en leidinggevenden zouden naar aanleiding van deze bevindingen kunnen bepalen hun leerlingen en personeel te stimuleren om meer sociaal georiënteerd te denken. Het kan ook hoop bieden te realiseren dat doorzettingsvermogen loont en succes niet voorbestemd is voor alleen mensen met een hoog IQ. Belangrijker is misschien wat de definitie van succes is en dat die voor lang niet iedereen hetzelfde is.

Onderwerpen