Spring naar de content

De nieuwe 50plus-fractie is een lapjeskat met allerlei politieke kleuren

De nieuwe Kamerleden bestormen vandaag het Binnenhof. Al zijn het overwegend geen jonge honden meer, zeker niet bij 50plus. Niet alleen aan levensjaren, maar ook aan politieke ervaring hebben zij geen gebrek. Het feit dat deze politieke ervaring over de hele breedte van het spectrum van politieke ideologieën is opgedaan is op zijn minst verwonderlijk te noemen.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Wiek van Gemert

50plus is namelijk een partij met door de wol geverfde politici van verschillende politieke achtergronden. Partijvoorzitter Jan Nagel heeft in zijn eentje al een indrukwekkend boeket aan partijen achter de rug, maar staat toch voornamelijk te boek als prominent PvdA’er in ruste. Partijleider Henk Krol was voorlichter van de Tweede Kamerfractie van ideologische tegenpool de VVD.

Nieuwe Kamerleden

Nu de fractie van de seniorenpartij gegroeid is naar vier personen komt er binnen de fractie ruimte voor nog meer verschillende politieke kleuren. Zo was het kersverse Kamerlid Corrie van Brenk in het verleden gemeenteraadslid in De Bilt voor de gedeelde fractie PvdA/GroenLinks. Van Brenk was lid van de PvdA, waarmee de sociaaldemocratie nu haar entree maakt in de Tweede Kamerfractie van 50plus.

De absolute klapper in de nieuwe fractie is Martin van Rooijen. Van deze nieuwe collega hoeft Krol geen gedeeld VVD-gedachtegoed te verwachten. Van Rooijen komt uit de stal van de Katholieke Volkspartij (KVP), een partij waarvoor je inmiddels bijna een vijftigplusser moet zijn om haar bewust te hebben meegemaakt. Voor die partij was hij zelfs staatsecretaris van Financiën in kabinet Den Uyl. Voor de jeugdige lezer: Joop den Uyl was namens de PvdA premier van 1973 tot 1977. Toen de KVP in 1980 opging in het CDA volgde Van Rooijen naar die nieuwgevormde partij.

Van Rooijen was van de KVP, een partij waarvoor je bijna vijftigplusser moet zijn om haar bewust te hebben meegemaakt.

Het vierde nieuwe Kamerlid Léonie Sazias was voornamelijk in de lokale politiek actief. Zij kan in de rechterkant van het politieke spectrum geplaatst worden. Zo was ze fractievoorzitter voor de lokale Democratisch Liberale Partij Hilversum. Begin vorig jaar was zij zelfs nog een blauwe maandag de beoogde leider van de uiteindelijk geflopte nationale politieke partij LEF, opgericht door hoogleraar Interculturele Communicatie David Pinto. Deze omschreef de partij als ‘een genuanceerde PVV’.

Lapjeskat

Een VVD’er, een PvdA’er, CDA’er en een ‘genuanceerde PVV’er zitten samen in een fractie. Dit klinkt als het begin van een slechte mop, maar het is de keiharde werkelijkheid bij 50plus. Hoe is dit zo gekomen? Is de politieke ambitie van de senioren groter dan hun idealen of hebben zij in de seniorenrechten een politieke overtuiging gevonden die groter is dan ogenschijnlijke verschillen?

‘Wie jong is en niet links heeft geen hart, wie oud is en niet rechts heeft geen verstand’

Het aloude adagium luidt: “Wie jong is en niet links heeft geen hart, wie oud is en niet rechts heeft geen verstand”. Het Kieskompas schaalt 50plus in als een linkse partij, enigszins progressief, maar conservatiever dan de collega’s op links. Voor Van Brenk gaat het adagium nog tot op zekere hoogte op. Haar politiek-ideologische draai is te overzien. Zij is vooral conservatiever geworden. De andere Kamerleden van 50plus zijn ideologisch echter flink overstag gegaan. Het gat tussen 50plus en de VVD, en in iets mindere mate het CDA, lijkt in het Kieskompas bijna onoverbrugbaar. De heren Krol en van Rooijen denken daar duidelijk anders over.

De tekst gaat door onder het Kieskompas

De fractieleden van 50plus zijn samen met partijvoorzitter Nagel actief geweest bij negen nationale politieke partijen.

Wellicht was de drang naar de roem van de politieke arena sterker dan de idealen van de politici. Senioren zijn ook maar mensen. In hun generatiegenoten vonden de politici van 50plus een stem van het volk om naar te luisteren. De fractieleden van 50plus zijn samen bij zes verschillende nationale politieke partijen betrokken geweest. Als je partijvoorzitter Nagel meeneemt kom je op negen.

De dames en heren van 50plus moeten maar op hun woord geloofd worden dat ze het licht hebben gezien voor de ouderenrechten. De enorme lijst aan partijen die ze langs zijn gegaan doet echter vermoeden dat ook de zoektocht naar politieke macht en roem een bron van motivatie is.