Spring naar de content
bron: Pexels/Kaboompics / Karolina

De digitale generatie wil juist wél voor online nieuws betalen

Minder mensen lijken tegenwoordig bereid te betalen voor online nieuws. Toch schuilt er hoop voor de online journalistiek; de digitale generatie betaalt hier wel voor of verwacht dat te gaan doen. Ook de lezer die betaalt voor gedrukt nieuws is eerder geneigd geld te besteden aan digitale nieuwsberichten, blijkt uit internationaal onderzoek van het Reuters Institute van de Oxford University.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:
Geschreven door: Door Postma

Tijdens het onderzoek werd gekeken naar de nieuwsgaring van 12.500 mensen uit zes verschillende landen. Kantar Media werd bracht voor het instituut de houding ten opzichte van het betalen voor online nieuws in kaart en onderzoekers gingen in gesprek met nieuwsconsumenten uit onder meer Finland, Spanje, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten om vast te stellen wat hun beweegredenen zijn om wel of niet voor online nieuws te betalen.

Digitale generatie

Het resultaat is verrassend. Waar wordt aangenomen dat millenials niet willen betalen voor nieuws, blijkt het tegenovergestelde waarheid. Mensen tussen de 17 en 31 jaar zijn in tegenstelling tot de oudere respondenten juist vaker bereid te betalen voor online nieuws. Volgens de onderzoekers zijn zij namelijk meer gewend te betalen voor online diensten als Spotify en Netflix. Door deze gewenning zou het betalen voor nieuwsberichten op internet normaler zijn.

Consumenten die betalen voor nieuws in print zijn ook sneller geneigd online nieuwsartikelen aan te schaffen. De onderzoekers suggereren dat dit te maken heeft met het bestaande besef dat nieuwsproductie niet gratis is. Met name in Finland – waar meer mensen betalen voor een krant – is dit duidelijk zichtbaar. Voor een grote groep mensen geldt echter dat zij geen reden zien te betalen voor iets wat zo breed toegankelijk gratis te verkrijgen is.

Mensen die wel voor online nieuws willen betalen, gaven aan dit te doen vanwege de kwaliteit van de inhoud, de voordelen van het merk en het gemak van het nieuwsplatform. In de meeste gevallen gaat het om een combinatie van die factoren. Opvallend is dat het de meeste betalende consumenten vooral gaat om de persoonlijke voordelen, dan het in stand houden van de bronnen. Dit is in tegenspraak met de eerdere suggestie.

Manieren van betalen

De deelnemers kregen een aantal voorstellen over de manier waarop zij zouden willen bijdragen aan online nieuws. De voorstellen varieerde tot het uitzetten van de adblocker tot verschillende abonnementsvormen.

De ‘gratis’ opties om toegang te krijgen tot content bleken bij velen niet geliefd. Het vrijgeven van het e-mailadres stuitte op veel weerstand vanwege spam, maar ook omdat het als inbreuk op de privacy wordt gezien. Zo licht een Spaanse deelnemer toe: “Wanneer je je email geeft, geef je ze persoonlijke informatie. Ze weten dan wanneer je online gaat en welk nieuws je leest, dat schendt de privacy een beetje.”

Uiteraard waren er ook respondenten die aangaven voor dat soort doeleinden een alternatief adres te hebben. Het uitzetten van de adblocker doen mensen sneller wanneer de betreffende pagina de reden kenbaar maakt. Toch waren er ook respondenten die geen zin hebben in allemaal advertenties.

Donatiemodellen, zoals bij bijvoorbeeld The Guardian, vonden de meeste participanten ongepast. Met name in de Verenigde Staten is men hier erg op tegen. De onderzoekers gaven de fondsenwerving van Wikipedia als voorbeeld. Dit was volgens de deelnemers echter geen goed voorbeeld, omdat het niet vergelijkbaar zou zijn met nieuwsmedia.

Betaalmuur

De harde en zachte betaalmuur hebben zowel voor- als tegenstanders. Het duidelijke voordeel van de zachte variant is voor de lezer dat ze een voorproefje kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een gelimiteerd aantal gratis stukken of het vrijgegeven van het begin van een artikel. Met name jonge consumenten haken af wanneer het limiet bereikt is. De harde paywall is volgens sommigen meer rechtdoorzee. Daarentegen willen velen toch meer inzicht hebben in wat ze kopen.

Het betalen per stuk waarbij keuze is uit meerdere toonaangevende nieuwsbronnen – denk aan Blendle – geniet van de meeste mensen de voorkeur. Zowel jongeren als ouderen betalen liever per stuk dan zich te abonneren op een nieuwssite. Deze service moet dan wel omvangrijk zijn en alle belangrijke merken bevatten.

Volgens de onderzoekers is het daarnaast belangrijk dat nieuwsmedia van betaalde berichten duidelijk maken wat zij te bieden hebben en waarom het het waard is daarvoor te betalen. Google maakte eerder deze maand bekend nieuwsuitgevers een handje te willen gaan helpen. De zoekmachine geeft niet langer voorrang aan de nieuwssite die gratis artikelen aanbieden. Daarnaast wil Google nieuwssites gaan helpen om het gemakkelijker te maken een abonnement af te sluiten.

Onderwerpen