Spring naar de content
bron: ANP

Amsterdams bestuur over VVD-Kamerlid: ‘Fuck dit. Die gast is fout!’

Heeft een Kamerlid recht op dezelfde objectieve behandeling door de gemeente Amsterdam als een ‘gewone’ burger? Ja. Op basis van WhatsApp-berichten van de Amsterdamse SP-wethouder Laurens Ivens lijkt van gelijke behandeling in het geval van VVD-Kamerlid Wybren Van Haga echter geen sprake te zijn. Zo lezen we in een WhatsApp-gesprek tussen Ivens en zijn politiek assistent over het liberale Kamerlid: “Fuck dit. Die gast is fout! Echt gehakt van maken.” Wethouder Ivens reageert met de woorden; “Hahaha: je gaat goed los.” HP/De Tijd kreeg de berichten van de wethouder Wonen, in handen met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Ton F. van Dijk

VVD-Kamerlid Wybren van Haga kwam eind vorig jaar in opspraak omdat hij als vastgoedondernemer in Amsterdam woningen verhuurt, maar zich niet in alle gevallen aan de regels hield. Er zaten in een aantal panden van Van Haga meer huurders dan toegestaan.

De VVD deed een integriteitsonderzoek naar de kwestie en stelde geen grote onregelmatigheden vast. Wel moest het Kamerlid beloven zich niet meer met zijn vastgoedbedrijf te bemoeien. Ook zegde Van Haga fractievoorzitter Klaas Dijkhoff toe, dat hij voor 1 april 2018 over alle benodigde vergunningen zou beschikken.

Van Haga beklaagde zich tegenover de integriteitscommissie ook over het feit dat SP-wethouder Laurens Ivens zich persoonlijk met zijn vergunningsaanvragen zou bemoeien en dat zijn dossier daarmee bewust ‘gepolitiseerd’ werd.

In het vertrouwelijke VVD-verslag van de integriteitscommissie lezen we:

“Van Haga laat een aantal opgenomen telefoonfragmenten horen waaruit het beeld naar voren komt dat de vergunningverlening is gepolitiseerd en dat zelfs de wethouder zich er persoonlijk mee bezig houdt. De wethouder neemt de vergunningsverlening aan Van Haga zelf ter hand.”

Op vrijdag 19 januari van dit jaar wordt Van Haga aan het eind van de dag gebeld door de ambtenaar die zich bezighoudt met een vijftal vergunningsaanvragen voor een pand aan de Jacob van Lennepkade 263 in Amsterdam, dat het Kamerlid in bezit heeft en verhuurt. Van dat gesprek bestaat een opname, zo bevestigde Van Haga eerder dit jaar.

‘Bijzondere positie’

In dat gesprek verwijst de ambtenaar letterlijk naar de ‘bijzondere positie’ van Van Haga als Kamerlid in relatie tot de afhandeling van de vergunningsaanvragen. Hieruit zou blijken dat Van Haga omdat hij Kamerlid is op dat moment anders wordt behandeld dan een doorsnee burger die een vergunning aanvraagt.

Maar is dat ook echt zo?

Uit ambtelijke stukken die HP/De Tijd recent in handen kreeg, eveneens gedateerd op 19 januari 2018, blijkt dat de ambtenaar die sprak over de ‘bijzondere positie’ van het Kamerlid direct na het telefoontje met Van Haga schriftelijk verslag doet van zijn bevindingen.

Wat Van Haga op het moment van het telefoongesprek niet weet, is dat de vijf vergunningen die hij heeft aangevraagd voor zijn huurders, in het pand aan de Van Lennepkade, automatisch rechtskracht krijgen als er die dag niets gebeurt. De problemen van het Kamerlid met betrekking tot het bewuste pand zijn dan opgelost.

Met een telefoontje aan Van Haga voorkomt de ambtenaar dit scenario. Hij schrijft diezelfde middag in een e-mail: “Om te voorkomen dat de vergunningsaanvragen van de heer Van Haga, Tweede Kamerlid, bestempeld als huisjesmelker van rechtswege wordt, ben ik na enig telefonisch overleg met hem tot bijgesloten besluiten gekomen.”

Uitkomst van de het gesprek is dat een aantal vergunningsaanvragen van Kamerlid Van Haga niet wordt verleend. De betrokken ambtenaar schrijft daarover in de email: “Ik hoop hiermee de wens van het bestuur te hebben vervuld door niet al zijn vergunningsaanvragen te verlenen.”

“Ik hoop hiermee de wens van het bestuur te hebben vervuld door niet al zijn vergunningsaanvragen te verlenen”.

Een zin die vragen oproept. Want: Waarom bestond er een wens bij het bestuur om niet alle vergunningen aan Van Haga te verlenen? Zouden niet vooral de regels uitgangspunt moeten vormen bij het al dan niet toekennen van vergunningen?

Hoewel zijn functie als Kamerlid geen relevantie heeft voor de afhandeling van zijn vergunningsaanvragen als vastgoedondernemer, wordt de politieke status van Van Haga in de e-mail nadrukkelijk vermeld. Ook wordt de term ‘huisjesmelker’ gebruikt.

‘Gehakt van maken’

In WhatsApp-berichten tussen wethouder Ivens en zijn politieke adviseur wordt niet lang daarna weinig flatterend gesproken over het Kamerlid. Op 12 april, het moment dat de uitkomst van het integriteitsonderzoek naar de verhuuractiviteiten van Van Haga door de VVD bekend wordt gemaakt, stuurt de SP wethouder om 19.28 uur het volgende WhatsApp-bericht aan zijn politiek adviseur:

Wethouder Laurens Ivens:

“Het jij het rapport al gelezen?”

Politiek adviseur:

“Echt gehakt van maken. ‘Ik dacht dat er een overgangsituatie was?’ ‘Meer straf en minder begrip voor criminelen’ ‘Voortaan voor iedereen die straf verdient: straf.’”

Wethouder Laurens Ivens:

“Hahaha, je gaat goed los.”

Politiek adviseur:

“Dat zijn officiële slogans van de VVD. Fuck dit. Die gast is fout.

En dat weten ze maar het kabinet valt als Van Haga weg moet.”

Tot zover de dialoog tussen verantwoordelijk SP-wethouder Wonen, Laurens Ivens en diens politiek adviseur over VVD-Tweede Kamerlid Van Haga.

Reactie wethouder Ivens

In een schriftelijke reactie aan HP/De Tijd laat Ivens weten dat er wat hem betreft geen aanwijzingen  zijn dat VVD-Kamerlid Van Haga ‘bevooroordeeld’ is behandeld.

Hij zegt dat hij zich als bestuurder niet mag uitlaten over individuele gevallen en dat iedereen door hem gelijk wordt bejegend; “Of iemand een prins of een Kamerlid of een gewone Amsterdammer is, maakt niet uit. Voor iedereen gelden dezelfde regels.”

“Of iemand een prins of een kamerlid of een gewone Amsterdammer is, maakt niet uit. Voor iedereen gelden dezelfde regels.”

Ivens neemt namens de gemeente Amsterdam geen afstand neemt van de ‘politieke duiding’ van de kwestie door zijn politiek assistent. Niet van de verwijzing naar ‘criminelen’ in relatie tot het VVD-Kamerlid en ook niet van de woorden: “Fuck dit. Die gast is fout!”

Ivens zegt daarover; “In de berichten waaraan wordt gerefereerd, spreekt mijn toenmalige politiek assistent zijn verbazing uit over het VVD-rapport en duidt hij de politieke consequenties ervan. Ik deel zijn verbazing over de conclusies in dat rapport. De VVD heeft bij het opstellen ervan geen contact opgenomen met de gemeente, én doet daarin uitspraken over het Amsterdamse beleid die feitelijk onjuist zijn. Ook worden onterecht verwijten gemaakt aan het adres van het stadsbestuur. In de ogen van mijn toenmalige politiek assistent was het om die reden niet moeilijk om “gehakt te maken” van dat rapport.

Lees hier de gehele reactie van wethouder Ivens.

VVD-Kamerlid Wybren van Haga zelf wilde niet reageren.