Spring naar de content

Wie energietransitie zegt, zegt waterstof

We moeten de komende jaren ons energiesysteem transformeren. Bij die energietransitie kan waterstof een belangrijke rol spelen. Kiwa, al decennia gespecialiseerd in energievraagstukken, gelooft in waterstof en zet in op de ontwikkeling van een waterstofgedreven energievoorziening.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:

Wie energietransitie zegt, zegt waterstof. Waterstofgas is net als aardgas een brandbaar gas, maar laat na verbranding geen schadelijke stoffen achter. Waterstofgas is ook geen energiebron, maar een energiedrager: energie wordt met behulp van elektrolyse opgeslagen in waterstof en komt weer vrij door dat waterstof te verbranden. Als bij dat elektrolyseproces zonne- of windenergie wordt gebruikt, spreken we van groene waterstof.

Abboneer op een lidmaadschap

Hoe sympathiek!

Dit artikel krijg je van HP/De Tijd cadeau. Om ons te steunen en meer artikelen van en uit HP/De Tijd te lezen, word je vanaf slechts vier euro per maand lid in minder dan een minuut. Voor dat luttele bedrag lees je ook alle stukken uit het maandelijkse magazine digitaal.

Kies een lidmaatschap

Gamechanger
Dat groene waterstof kan uitgroeien tot een gamechanger in onder meer de industrie. Waterstof is immers een belangrijke industriële grondstof. Op dit moment wordt hiervoor meestal ‘grijze’ waterstof gebruikt, gemaakt uit fossiele brandstoffen. Ook kan waterstof een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de broeikasgasemissies in het wegverkeer. Auto’s met een op waterstof ‘gestookte’ brandstofcel zijn al beschikbaar en aan uitbreiding van het netwerk van tankstations voor waterstof wordt gewerkt.

Verwarmen op waterstof
Vanuit zijn expertise op het gebied van gas en gasinfrastructuren onderzoekt Kiwa ook de toepassingsmogelijkheden voor waterstof in de gebouwde omgeving. Zo werd aangetoond dat het bestaande gasleidingnetwerk prima geschikt te maken is voor de distributie van waterstofgas. Ook heeft Kiwa inmiddels de eerste verwarmingsketel gecertificeerd die geschikt is voor aardgas met bijmenging van waterstof. Bijmenging van twintig procent waterstof levert al een CO₂-reductie op van acht procent. Een mooie eerste stap!

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over de energietransitie en de rol van waterstof daarbij op onze themapagina energietransitie in Nederland. Hier vindt u ook meer over Kiwa en de energietransitie. U kunt ook contact opnemen met Sjoerd Delnooz ([email protected] of +31 6 46 01 43 97).