Spring naar de content
bron: EO

Bom op Tel Aviv: is Leidse Hester wel ‘geschikt’?

Een Israël-docent aan de Universiteit Leiden roept publiekelijk op om een bom op Tel Aviv te gooien. Wanneer de Evangelische Omroep rector magnificus Hester Bijl hiermee confronteert, doet zij een beroep op de privacy van de docent. Een veroordelende reactie van haar kant blijft uit. Gevolg: een golf van maatschappelijk verontwaardiging over de lafhartige houding van de hoogste baas van de universiteit. Ton F. van Dijk vraagt zich na het zien van het programma af: is deze ‘bange’ rector eigenlijk wel geschikt voor haar functie? Hij neemt de proef op de som, puur ‘fictief’ uiteraard, maar vanzelfsprekend wel gestoeld op zijn eigen ervaringen met de universiteit.

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën: door Ton F. van Dijk

Dag mevrouw Bijl, ik heb een vraag: wat is uw geboortedatum?

-Een vraag? Kunt u die even op de mail zetten?

Nou, het is een vrij simpele vraag: wanneer bent u geboren?

-Ik heb liever dat u deze vraag toch even schriftelijk stelt.

Klopt het dat uw geboortedatum openbaar is volgens de regels van de universiteit?

-Jazeker, maar stelt u de vraag even via de mail.

Maar u kunt het toch gewoon zeggen nu ik u aan de telefoon heb?

-Stelt u de vraag schriftelijk, dan zal ik mijn best doen deze te beantwoorden.

(…)

Geachte mevrouw Bijl, graag zou ik uw geboortedatum willen weten.

-Dag Ton, mijn naam is Petra, ik ben de woordvoerder van mevrouw Bijl en neem de beantwoording van je vraag even over. Het klopt inderdaad dat mevrouw Bijl is geboren.

Dankjewel Petra, maar ik vroeg naar de geboortedatum, die is toch openbaar?

-Ja, de geboortedatum van onze rector is openbaar. Onze regels schrijven voor dat deze informatie voor iedereen beschikbaar is. Wij zijn namelijk heel transparant.

Zou ik de geboortedatum van Hester Bijl dan mogen weten?

-Mevrouw Bijl viert net als iedereen één keer per jaar haar verjaardag. 

Ehmm, Petra, dat vroeg ik niet.

-Waarom wil je dit eigenlijk allemaal weten?

Het is openbare informatie zeggen jullie zelf, dus dat hoef ik toch niet uit te leggen?

-Mevrouw Bijl viert haar verjaardag in aanwezigheid van haar familie in besloten kring.

Beste Petra, maar wat is nu de geboortedatum van Hester Bijl?

-Ik kan bevestigen dat Hester Bijl inderdaad wel eens jarig is en dan cadeaus krijgt, sommige wat groter en sommige wat kleiner. 

En haar geboortedatum?

-Daar kan ik helaas verder niks over zeggen, ik heb nu wel genoeg antwoorden gegeven.

Maar eerder schreef je nog dat het openbare informatie is?

-Sorry, je zult het hiermee écht moeten doen. 

(…)

Dag mevrouw Bijl…

-Tuut, tuut, tuut, tuut.

(…)

Beste meneer De Zwart, u werkt toch als jurist voor Hester Bijl?

-Ja dat klopt, maar ik ben heel onafhankelijk hoor, ik hou me aan alle regels.

 Ik wil graag weten wat haar geboortedatum is.

-Dan moet u een schriftelijk verzoek om informatie in dienen in het kader van de Wet Open Overheid…

Beste meneer De Zwart, hierbij doe ik formeel een beroep op de wet: kunt u mij alle documenten verstrekken waaruit de geboortedatum van Hester Bijl blijkt?

-Kunt aangeven welke aangelegenheid dit betreft, dat is namelijk nodig voor de wet.

Hester Bijl maakt deel uit van een bestuursorgaan en haar geboortedatum is daarom openbaar, zo erkent zij zelf.

-Kunt u uw vraag preciseren, wat bedoelt u bijvoorbeeld met ‘alle documenten’?

Ehmm, nou doet u maar gewoon de geboortedatum dan.

-Mij is niet duidelijk welke geboortedatum u bedoelt, dat kunnen er vele zijn, uw verzoek is afgewezen. Heeft u enig idee hoeveel werk het is om dit allemaal uit te zoeken?

(…)

Dag meneer Verbeek, mag ik iets vragen?

-Ja hoor, gaat uw gang

U bent toch rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, een directe collega van Hester Bijl?

-Ja, dat klopt.

Mag ik misschien uw geboortedatum weten?

Ja hoor, dat is 6 december 1970. Kan ik verder nog iets voor u doen?

Nee dank u wel, u heeft al mijn vragen beantwoord. Vooral die over uw Leidse collega Hester Bijl.

Met uw donatie steunt u de onafhankelijke journalistiek van HP/De Tijd. Word donateur of word lid, al vanaf €5 per maand.