Zorg om de zorg

import haagse post 3 jul 2009 Politiek

Renske Leijten (30) is sinds november 2006 Tweede-Kamerlid voor de SP.

Wat is uw belangrijkste portefeuille?

“De zorg. In eerste instantie hield ik me bezig met jongeren, studenten en sport, later ben ik debatten gaan voeren over onder meer de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Toen Agnes Kant fractievoorzitter werd, ben ik me volledig gaan richten op de langdurige zorg.”

Wat heeft u met zorg?

“Het gaat in de zorg niet waar het om zou moeten gaan. Alleen al het feit dat mensen die zorg nodig hebben cliënten worden genoemd. Alsof je ervoor kiest, zoals je een televisie koopt! Al die bureaucraten op ministeries die dingen zitten te verzinnen. Ga eens een week meelopen! Het is mijn taak om de papieren werkelijkheid door te prikken.”

Waarom werd u lid van de SP?

“Na de aanslagen van 11 september, de inval in Afghanistan en de opkomst van Pim Fortuyn, kregen we te maken met een veranderende politieke wereld. Ik wilde daar iets aan doen. Ik stemde altijd al links, ik vond Marijnissen (SP) en Rosenmöller (GroenLinks) erg goed. Maar toen GroenLinks de bombardementen in Afghanistan goedkeurde, was de keuze voor mij duidelijk: de SP. Ik ben toen lid geworden.”

Hoe kwam u in de Kamer terecht?

“Na mijn lidmaatschap – ik studeerde toen in Groningen – werd ik uitgenodigd door de afdeling en de actieve jongerengroep in die stad om te komen praten. Niet veel later werd ik algemeen landelijk bestuurslid van jongerenorganisatie Rood. Na twee jaar werd ik gekozen tot voorzitter. Dat deed ik ook twee jaar, en toen werd ik gevraagd of ik op de kieslijst wilde komen.”


Wat is uw doel als Kamerlid?

“De zorg verbeteren, voor de mensen die zorg nodig hebben en de mensen die erin werken. Ik hou deze zomer een enqute onder de mensen op de werkvloer. Ze werken keihard, zonder een dikke boterham te verdienen. Ik wil weten wat zij vinden, wat echt grote problemen zijn. De resultaten van het onderzoek wil ik in september of oktober presenteren.”

Reageer op artikel:
Zorg om de zorg
Sluiten