PvdA Quote Quiz

1. Wie schreef over de toekomst van de PvdA: “Wees pessimistisch. Er is geen ruimte om nóg meer fouten te maken”?
a)
Frans Weisglas
b) Hans Wiegel
c) Mark Rutte
d) Paul Tang

2. Wie kwalificeerde de PvdA-periode 1994-2007 als ‘mislukt’?
a) Frans Weisglas
b) Hans Wiegel
c) Mark Rutte
d) Paul Tang

3. Wie schreef: “De PvdA is veranderd in een amalgaam van vrouwen, allochtonen en hoogopgeleiden die nog steeds kunnen of willen geloven in het oude verhaal van solidariteit door emancipatie”?
a)
Frans Weisglas
b)
Hans Wiegel
c) Mark Rutte
d) Paul Tang

Klik hier voor de antwoorden.

Meer leuke content? Like ons op Facebook

niek stolker